Gedupeerden aardbeving krijgen schade volledig vergoed

Emmen / Zuidlaren - In navolging van Groningen en Langelo krijgen ook gedupeerden van de aardbevingen in Emmen en Zuidlaren hun gemelde schade volledig vergoed.

Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een bestuurlijk overleg toegezegd aan wethouder René van der Weide van Emmen en burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. Dat betekent dat de schadeoordelen die in opdracht van de NAM zijn uitgevoerd ter zijde worden gelegd en dat alle gemelde schade snel en ruimhartig wordt vergoed. In Drenthe zijn naar aanleiding van twee aardbevingen ruim 500 schades gemeld in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen.

Gedeputeerde Stelpstra is tevreden met dit besluit. 'Wij hadden gepleit voor een pilot waarbij in Zuidlaren alle schadegevallen opnieuw en onafhankelijk beoordeeld werden. Dat kost tijd. In plaats daarvan is deze regeling is de meest snelle en zeker gunstige oplossing. Sommige mensen krijgen misschien een vergoeding van de NAM, terwijl de aardbeving geen oorzaak was van de schade. Rechtvaardig is het dus niet per definitie. Maar zo doen ze het met de 6000 gevallen in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling. Daar hebben we op ingezet. Het is een gebaar van de NAM dat we kunnen waarderen, waarmee ze ook een streep kunnen zetten achter het verleden', aldus de gedeputeerde.

Zonnepanelen

De waardevermeerderingsregeling die in Groningen van kracht is, waarbij gedupeerden een toelage krijgen van 4000 euro voor verbetering van de woning met bijvoorbeeld zonnepanelen, geldt niet voor Zuidlaren en Emmen. 'Die regeling is namelijk bedoeld om de woningvoorraad in Groningen te versterken', zegt burgemeester Marcel Thijsen. 'Maar om er in Drenthe niet helemaal aan voorbij te gaan, hebben we een toelage van 25% over het schadebedrag afgesproken tot een maximum van 4000 euro. Als mensen dat willen, kunnen ze dat geld ook investeren in hun woning.'

'Blij dat er duidelijkheid komt'

De gevallen uit 2015 in Emmen waren door NAM al eerder beschouwd. In tweede instantie kwam de technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) met de conclusie dat niet uit te sluiten was dat de aardbeving in 2015 van invloed is geweest op de ontstane schade. Wethouder René van der Weide is blij dat er nu ook eindelijk duidelijkheid komt over de afdoening van deze schade. 'Het is goed dat onze inwoners niet de dupe worden van het getouwtrek tussen verschillende partijen. Door deze regeling komt er een einde aan de discussie of de schade wel of niet wordt vergoed. Ik vind het belangrijk dat er nu een oplossing op tafel ligt, zodat de schade eindelijk kan worden hersteld.'

Lokale bestuurders hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor onafhankelijke behandeling van schadegevallen, ook in Drenthe en de rest van het land. De minister heeft aangegeven het schadeprotocol voor de kleine gasvelden voor de zomer operationeel te willen hebben.

In gesprek met ministerie

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra blijft in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de totstandkoming van een rechtvaardig en onafhankelijk protocol voor de kleine velden in Drenthe en ook elders in het land zo spoedig mogelijk rond te krijgen. 'Ons jarenlange pleidooi werpt nu vruchten af. De Tcbb heeft een prima advies uitgebracht. Ik heb er vertrouwen in dat het protocol voor kleine velden voor de zomer van kracht wordt en dat schade bij een eventuele tussentijdse beving volledig onafhankelijk wordt afgehandeld.'