D66 wil experiment in Assen: bestaande huizen gasloos maken

Assen - D66 wil in Assen in een straat of wijk als experiment een straat of wijk met bestaande woningen gasloos maken. Om dat te bewerkstelligen, dienen de democraten tijdens de raadsvergadering volgende week donderdag een motie in.

D66 hoopt dat een meerderheid van de raad de motie steunt en het college van B en W de opdracht geeft een dergelijk experiment op haalbaarheid te onderzoeken en inwoners en/of bedrijven hierbij te betrekken.

Onrust

De Asser democraten wijzen op het gegeven, dat de discussies over de effecten van gaswinning niet alleen voor veel onrust zorgen in Groningen, maar ook in Drenthe. ‘En ook in Assen ligt een gasveld deels onder de stad.’

De gemeente heeft het uitvoeringsprogramma ‘energietransitie’ vastgesteld, waarin de omschakeling in 20 jaar naar duurzame energie is opgenomen. In Assen is bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de nieuwe wijk van Kloosterveen bewust gekozen voor initiatieven waar gasloos wordt gebouwd.

Versneld minder gasgebruik

D66 wil die gasloze ambitie nu verhogen om versneld minder gas te gaan gebruiken. ‘Wij zijn er dan ook voorstander van om een experiment op te starten om ook bestaande huizen en/of gebouwen los te koppelen van gas.’

Tekst: Robbert Willemsen