D66 Tynaarlo: Vreemd dat bestuur bibliotheek moet opdraaien voor groot onderhoud 'Punthoes'

Eelde - D66 in Tynaarlo vraagt zich af waarom het groot onderhoud van het 'Punthoes' in Eelde voor rekening komt van het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo (SOBT), terwijl de gemeente sinds 1 januari eigenaar is van het gebouw.

De bibliotheek zou het gebouw 'om niet' mogen gebruiken. Daarom is D66 nieuwsgierig naar de reden waarom de gemeente heeft besloten om het groot onderhoud voor rekening van SOBT te laten komen. 'Is dit besluit in een huurovereenkomst vastgelegd? is het college er zich van bewust dat het bestuur bij calamiteiten deze (extra) kosten - mede gelet op de opgedragen bezuinigingen - niet kan dragen?'

D66 vraagt daarom of het gemeentebestuur bereid is het groot onderhoud voor haar rekening te nemen, tot het tijdstip dat de bibliotheek in Eelde een nieuw onderkomen heeft.

Onderhuur

Op dit moment wordt de bibliotheek in Eelde omgebouwd naar een mediumconcept. Het bestuur van de stichting wil de vrijgekomen ruimte gebruiken voor activiteiten, zoals het opstarten van een 'arthouse'. D66: 'Helaas zijn ze hier weer mee gestopt, omdat de inkomsten die hieruit voortkomen gezien worden als onderhuur. De SOBT dient deze inkomsten aan de gemeente af te dragen. Dit terwijl juist bij de besparingen op het bibliotheekwerk is afgesproken dat de SOBT andere inkomsten moest zien te krijgen en de bibliotheek in feite exact deed wat van haar verwacht werd.'

D66 wil van het college weten of het juist is, dat de SOBT inkomsten uit onderhuur van ruimten moet afdragen. 'Zo ja, wat is de reden dat u voor deze constructie hebt gekozen? Is dit besluit in een overeenkomst vastgelegd? Wat is de reden dat dit gezien wordt als onderhuur en niet als een extra vorm van inkomsten voor de bibliotheek, temeer u meerdere keren hebt aangegeven dat de bibliotheek ook dient om te zien naar andere inkomstenbronnen?'