B en W Assen: Geen veiligheidsrisico's vloeren DNK en ABN AMRO

Assen - De vloeren van De Nieuwe Kolk en het ABN AMRPO gebouw zijn veilig. Dit blijkt volgens B en W van Assen uit onderzoek van het COBc. Het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport was aanleiding voor een onderzoek naar de vloeren.

Luc Rengers van de Asser gemeenteraadsfractie PvdA wees er via schriftelijke vragen aan het college van B en W op, dat de aannemer die ook de parkergarage in Eindhoven bouwde enkele prominente gebouwen in Assen heeft neergezet. Uit onderzoek blijkt dat in Assen een deel van de vloeren van de ABN AMRO en De Nieuwe Kolk uit dezelfde constructie bestaan als die uit Eindhoven. De betreffende vloeren van de gebouwen zijn volgens het college op 9 oktober, 16 oktober en 16 november geinspecteerd. Uit het onderzoek blijkt dat er aan de hand van de toetsingcriteria van het ministerie geen veiligheidsrisico's zijn, aldus B en W.

Vervolgonderzoek

Daamaast is er, zo schrijft het college, een preventief vervolgonderzoek gestart naar gebouwen met massieve breedplaatvloeren van de ondernemer. 'Dit betreft een inventarisatie en een dossieronderzoek. Landelijk zijn er geen veiligheidsrisico's geconstateerd bij deze vloeren.'