Afscheid molenaarsechtpaar Aa en Hunze ‘grote aderlating’

Gieten / Rolde – Een grote aderlating. Zo bestempelt de Stichting Mulders Aa en Hunze het vertrek van het molenaarspaar Nico en Wilma van den Broek van molen Hazewind in Gieten en de molen van Rolde wel genoemd worden.

Nico en Wilma gaan weer terug naar hun geboortestreek Brabant. In de acht jaar dat zij binnen de gemeente Aa en Hunze als molenaar actief waren, zo laat de stichting weten, hebben ze veel bereikt. ‘Zo werd in Gieten de stilstaande molen weer maalvaardig gemaakt, werden de aanwezige antieke motoren gerestaureerd, werd de windvang verbeterd en kwam er een toilet en keuken.’

Maalstenen

Ook de molen van Rolde kreeg een opknapbeurt: beide koppels maalstenen zijn tegenwoordig weer te gebruiken, de molenberg werd met een hek beveiligd, er werd een nieuwe trap in de molen geplaatst en nieuwe zeilen werden besteld. ‘Daarnaast kregen de molens dankzij de inzet van beide molenaars een reguliere openstelling: iedere zaterdag waren de molens open voor publiek.’

In 2010 startte Nico in Gieten met het opleiden van molenaars. Niet alleen voor de molens in Aa en Hunze, maar ook voor die in Norg, Oudemolen, Sleen, Ruinen en Roderwolde. Hoewel er nu meerdere molenaars gediplomeerd zijn, betekent dat volgens de stichting niet dat volledig in opvolging is voorzien. ‘Henk Wilms is bereid gevonden het instructeurschap op Hazewind over te nemen en Jeroen Hogenelst volgt Nico van den Broek op als vaste molenaar in Gieten. Maar op de Rolder molen is jammer genoeg een vacature voor vaste molenaar ontstaan.’

Nieuwe vrijwilligers

Afgelopen jaren draaide de molen iedere zaterdag en bij alle evenementen in Rolde. De overige molenaars binnen Aa en Hunze zetten alle zeilen bij om de molens regelmatig te laten draaien, maar het is, zo laat de stichting weten,  duidelijk dat er grote behoefte is aan nieuwe vrijwilligers die interesse hebben in het molenaarsvak. ‘Een eeuwenoude techniek die nog steeds leeft, milieuvriendelijk en energiezuinig is, in de buitenlucht en met veel sociale contacten. Kortom het molenaarsvak kan een heel fijne hobby zijn!’

Belangstellenden zijn van harte welkom om langs te komen op één van de molens. Zie voor reguliere openingstijden: www.aaenhunzemolens.nl.

Vier korenmolens

In Aa en Hunze staan vier korenmolens, in Gasselternijveen, Gieten, Gieterveen en Rolde. De Stichting Mulders Aa en Hunze stelt zich ten doel deze draaiende te houden, in de ruimste zin van het woord, onder andere door het opleiden van leerlingmolenaars.