Verbeterplan opvang Drentse dak- en thuislozen: minder instroom, zorgplicht gemeenten

Assen – Om dak- en thuisloosheid en/of verslaving tegen te gaan in Drenthe, wordt de focus gelegd op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

Dat staat in een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad van Assen, de gemeente die dak- en thuislozen opvangt van de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.

Verbeterplan

In 2014 bleek uit een rapport van de Rekenkamercommissie dat de daklozenopvang vanuit de deelnemende gemeenten in Assen op enkele punten tekortschoot. Vervolgens werd een verbeterplan in gang gezet, met als doel het voorkomen van dak- en thuisloosheid en/of verslaving, het bieden van opvang en begeleiding en het bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Daarvoor is 700.000 euro beschikbaar gesteld.

Het college van B en W in Assen schrijft dat de nadruk dus wordt gelegd op de uitstroom en de instroom beperkt dient te worden. ‘Iedere deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk om met preventieve acties huisuitzettingen te voorkomen zodat minder mensen opgevangen hoeven te worden. Ook moeten alle gemeenten ondersteuning bieden aan hun inwoners, die van opvang gebruik hebben gemaakt. Dit gebeurt in de vorm van passende huisvesting en begeleiding.’

Dag- en nachtopvang

Assen is als ‘centrumgemeente’ verantwoordelijk voor de organisatie van de maatschappelijke opvang. Een pand aan de Havenkade in de stad is daar onlangs voor aangewezen. ‘Dit wordt een gecombineerde dag- en nachtopvang voor jongeren en volwassenen.’