Zijn de Kamasutra-posters in strijd met Asser beleid? ‘Wij blijven het onverstandig vinden’

Assen – Bij ‘seks-reclame’ in de openbare ruimte in Assen gaat het er niet om wat er te zien is op een poster, maar welke boodschap die uitdraagt. Als die expliciet verwijst naar seks of seksuele handelingen, wil Assen die posters niet in de stad.

Die beslissing werd vorig jaar door het college van B en W in Assen genomen, naar aanleiding van een grote poster op  een billboard van Webcamsex.nl aan de Europaweg Noord naast speelparadijs Ballorig. Op de poster was slechts het gezicht te zien van pornoster Bobbi Eden, maar de boodschap was duidelijk. Daar ontstond zóveel commotie over, dat de exploitant besloot de poster te verwijderen.

Kamasutra

Nu hangen er posters in Asser bushokjes van de komende erotiekbeurs Kamasutra in Utrecht. Ook in Marsdijk, en een van de posters bevindt zich op een steenworp afstand van de basisschool De Driesprong. Een vader van een 4-jarig zoontje beklaagde zich daarover en vroeg de gemeente en burgemeester Marco Out of hier een beleid voor is in Assen.  

Dat is er, naar aanleiding van de discussie binnen de gemeenteraad vorig jaar rond Webcamsex.nl. De ChristenUnie nam daarin het voortouw. Fractievoorzitter Bert Wienen wees er onder meer op dat, vooral met het oog op de jeugd, dit niet als normaal moest worden beschouwd en dat daar in het kader van normen en waarden voorzichtig mee moest worden omgesprongen. Een meerderheid van de raad schaarde zich achter de kritiek van de CU.

Censuur

Het college besloot vervolgens maatregelen te treffen om dergelijke boodschappen in de toekomst uit Assen te weren. De VVD was daar vanwege de censuur op tegen en vroeg het college om uitleg. In de brief van 9 maart dit jaar van het college aan de VVD, werd het B en W-besluit nader toegelicht.

Dit soort uitingen, zo schrijft het college, wordt uitgesloten in de openbare ruimte van Assen door een bepaling op te nemen in nieuwe reclame-overeenkomsten. ‘In onze huidige reclame-overeenkomsten is vastgelegd dat de exploitanten zich houden aan de Nederlandse Reclame Code (NRC). De reclame voor Webcamsex.nl. is goedgekeurd door de NRC, een eerder versie werd afgekeurd vanwege de afbeelding van een dame met ontbloot lichaam.’

‘Maar wij zijn van mening dat deze reclame ook in de door de NRC goedgekeurde vorm expliciet oproept tot seks en seksuele handelingen en dat dit soort uitingen niet in de openbare ruimte thuishoren.’

Meningsverschil

Dit, gaat het college verder, omdat Assenaren hier ongevraagd en - bijvoorbeeld in het geval van reclames in bushaltes - zonder ontwijkmogelijkheid mee worden geconfronteerd. ‘De reclame van Webcamsex.nl heeft ons doen beseffen dat wij met de NRC van mening verschillen over het antwoord op de vraag, of dergelijke expliciete uitingen thuishoren in de openbare ruimte. Daarom nemen wij de betreffende bepaling op in nieuwe overeenkomsten, als aanvulling op de regel dat de exploitant zich houdt aan de NRC.’

Daarbij is tevens vastgelegd, aldus B en W, dat exploitanten vanuit hun expertise beoordelen of een door de NRC goedgekeurde reclame ook voldoet aan het 'extra' Asser criterium en dat de exploitant bij twijfel de gemeente vooraf consulteert.

Geen toestemming

‘Indien de exploitant ons consulteert dan zullen wij ons hier als college over buigen. Als wij van oordeel zijn dat de reclame niet voldoet aan het Asser criterium - en dus dusdanig expliciet oproept tot seks en seksuele handelingen dat een dergelijke uiting volgens ons niet past in de openbare ruimte - dan verlenen wij geen toestemming om de reclame te plaatsen.’

Indien de exploitant zonder de gemeente te consulteren reclame plaatst waarvan later wordt beoordeeld dat dit niet voldoet aan het Asser criterium, zal deze reclame voor rekening van de exploitant terstond moeten worden verwijderd. B en W: ‘Het is aan de exploitanten of zij onder dergelijke condities deze overeenkomsten met ons aan willen gaan.’

Contract

Bert Wienen kent uiteraard deze Asser bepaling en nu er posters van Kamasutra zijn opgehangen in bushokjes, rijst de vraag of dit in strijd is met het beleid in de Asser hoofdstad. Wienen: ‘De vraag is allereerst of het contract met deze exploitant al langer geleden gesloten is of dat het om een nieuwe verbintenis gaat. In het eerste geval heeft de gemeente, al zou ze de posters willen verwijderen, denk ik geen poot om op te staan.’

De Asser CU-fractievoorzitter wil er nu niet een heel groot punt van maken, maar blijft principieel tegen dergelijke uitingen, helemaal pal naast scholen en andere gelegenheden voor kinderen. ‘Kijk, je hoeft niet té beschermend te zijn, maar we blijven het onverstandig vinden dergelijke uitingen in de openbare ruimte op te hangen.’

Eigen afwegingen

De CU gaat de Kamasutra-posters komende donderdag wel bespreken binnen de fractie. Wienen: ‘Maar het college moet nu haar eigen afwegingen maken of de posters van Kamasutra binnen de Asser regels vallen of niet.’

Het college was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Robbert Willemsen  

Lees ook: Toch weer ‘seks-reclame’ in openbare ruimte Assen