Dorpshuis Eexterveen moet 'bruisend centrum' worden

Eexterveen - Stichting Dorpscentrum Eexterveen is sinds maandag eigenaar van de gehele accommodatie aan de Dorpsstraat in het dorp. De stichting wil met de accommodatie een 'bruisend centrum voor Eexterveen' creëren.

De accommodatie bestaat voor een deel uit een dorpshuis dat in eigendom was van de gemeente Aa en Hunze. De gemeente heeft dit gedeelte voor een symbolisch bedrag aan de stichting overgedragen. Binnen de accommodatie zat ook een privaat deel (woonhuis en een voormalig café- en winkelruimte) in eigendom van een particulier. Dit private deel is door de stichting gekocht van de toenmalige bewoners. Op vrijdag 1 september kan iedereen van 17.00 tot 19.00 uur alvast een kijkje komen nemen in het nieuwe dorpscentrum.

Nu Stichting Dorpscentrum Eexterveen de gehele accommodatie in eigendom heeft, kan zij uitvoering geven aan het door hen in mei 2016 opgestelde projectplan ‘Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen’. Op basis van dit projectplan werkt de stichting, in samenwerking met inwoners en verenigingen uit het dorp, de komende periode toe naar een vernieuwd en verbreed aanbod van voorzieningen en functies in het dorp. Het dorpscentrum gaat hierin een centrale rol vervullen.

Opknapbeurt

Naast de voortzetting van het dorpshuis wil de stichting een aanbod realiseren voor verschillende voorzieningen. Hierbij denken ze onder andere aan een maaltijdservice, naoberhulp coördinatiepunt, cursussen en ontmoeting, jeugdsoos, virtuele bibliotheek, dorpsarchief, dagopvang ouderen en gehandicapten, verkoop streekproducten en een dorps eetcafé en terras. Om dit mogelijk te maken, is een opknapbeurt van het dorpscentrum nodig. Deze werkzaamheden worden voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd.

De inwoners en verenigingen hebben laten zien dat ze achter de komst van het ‘bruisende’ dorpscentrum staan. Door middel van donaties en obligatieleningen is er bijna 45.000 euro aan financiële steun opgehaald. Daarnaast is de aankoop mede mogelijk gemaakt door een Europese LEADER-subsidies en bijdragen van onder andere Rabobank Assen en Noord-Drenthe, TVM Foundation en het VSBfonds. De stichting is nog op zoek naar een pachter die het dorpscentrum gaat exploiteren.