College Assen presenteert plannen TT-TRZ : aangepast FOC, casino, vakantiepark, revalidatiehotel

Assen – Het college van B en W Assen heeft maandag de plannen voor de invulling van de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit bekend gemaakt. Die behelzen onder meer een aangepast FOC, Ice World, een casino en een revalidatiehotel.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat het plan voor een alternatief Factory Outlet Center (FOC) in september van dit jaar wordt gepresenteerd met initiatiefnemer Raymond Coronel. Inhoudelijk gaat het college daar nu nog niet op in. ‘Maar wij hebben er vertrouwen in, dat de initiatiefnemer, in lijn met de eerdere plannen, een aangepast concept zal voorleggen dat bijdraagt aan de doelstelling van de TRZ.’

Geen concurrentie

Het oorspronkelijke plan van het TT-FOC (met voornamelijk detailhandel) stond vorig jaar op het punt afgeschoten te worden door Provinciale Staten, omdat die geen concurrentie wenst voor de retail in Drentse binnensteden en dorpskernen. Het FOC moest meer aansluiten bij het recreatieve/toeristische karakter van de TRZ. In september maken het college en Coronel dus  bekend hoe zij dat zien. Het college: ‘Wij verwachten dat de intentieovereenkomst, die loopt tot 30 november 2017, om te kunnen zetten in een reserveringsovereenkomst voor de grond.’

Wat TT World betreft: de TT Hall en het TT-lnstituut staan er al, daarnaast zijn er drie kavels (met voorwaarden, aldus B en W) verkocht ten behoeve van TT Hotel, TT Plaza en een casino. Het college: ‘En met de aandeelhouders van TT World wordt sinds dit voorjaar intensief overleg gevoerd om te bekijken op welke wijze de verdere ontwikkeling van het gebied TT World vlot getrokken kan worden.’

Verkeerspark

Het Verkeerspark is al een tijdje verdwenen, maar de huidige eigenaren beraden zich op de ontwikkeling van, zo laten B en W weten, vervangende recreatieve activiteiten. ‘Zij overwegen onder meer een kleinschalig vakantiepark met revalidatiehotel. Wij zijn in afwachting van verdere voorstellen van de eigenaren.’

Met of zonder provinciale subsidie, Ice World en Terra Experience gaan er komen, zo benadrukt het college nog maar eens. ‘En we zullen de initiatiefnemer (VolkerWessels, red.) verzoeken uiterlijk in oktober van dit jaar met een concreet stappenplan te komen. Met onder meer als doe! het sluiten van een reserveringsovereenkomst voor de grond.’

Het college schrijft verder dat gemeente en provincie overwegen het TT Circuit in het kader van de TRZ financieel tegemoet te komen in het streven van het circuit te komen tot een ‘volledig gemoderniseerde accommodatie, die aansluit bij de TRZ.’

Tijd

Het college wijst er wel op dat het proces met private partijen tijd kost. ‘Tijd om gesprekken te arrangeren, ideeën te laten rijpen en waar mogelijk samen concepten te ontwikkelen. Daarnaast hebben we met diverse overheden en organisaties, zoals het waterschap en de Natuur & Milieufederatie, gekeken naar zaken als natuurherstel, waterberging en vergunningen. Ook die opgaven worden in de gebiedsvisie verwerkt. Plannen die het TRZ-gebied versterken zijn onder meer natuurherstel, waarbij de voormalige bovenloop van de Drentsche Aa in het gebied wordt hersteld. Dit levert volgens ons een hoogwaardig landschap op, waarin het beek- en essenlandschap van Drenthe nadrukkelijk ervaren wordt.’

Outdoorroute

Ook is gekeken naar de cultuurhistorische waarden in het gebied. Dat resulteerde volgens B en W in het idee om het voormalige circuit als outdoorroute in het gebied te herstellen. ‘Een route die alle functies in de TRZ verbindt en uitlopers heeft richting de binnenstad of de recreatiegebieden in de omgeving. Skeeleraars, MTB-ers, hardlopers en iedereen die van 'outdoor' bewegen houdt kunnen hier een unieke route volgen.’

De TRZ moet daarmee, zo besluit het college, een nieuwe, grote toeristische trekpleister worden in de provincie Drenthe. ‘Die bijdraagt aan (inter-) nationale naamsbekendheid. Daarnaast zorgen de initiatieven voor aanzienlijke lokale werkgelegenheid en een sterke economische impuls voor de regio. Het levert kansen op als het gaat om energietransitie (duurzaamheid), werkgelegenheid, onderwijs, veel en herhaaldelijk bezoek van toeristen en gezamenlijke marketing en promotie.’

Solide basis

B en W streven ernaar eind dit jaar een gebiedsvisie klaar te hebben en die vast te leggen in een structuurvisie TRZ als uitwerking van de vastgestelde Structuurvisie FlorijnAs. ‘Dit is nodig voor de bestemmingsplanprocedure(s). Op basis van principebesluiten van de gemeente Assen en de contracten met de initiatiefnemers, ontstaat voor marktpartijen dan een solide basis om het ontwerp voor hun gebouwen te maken en financiers/exploitanten te contracteren. Gemeente en private initiatiefnemers kunnen tegelijkertijd de bestemmingsplanprocedure(s) doorlopen.’

Het college legt alle plannen eind september voor aan de gemeenteraad in een extra informerende raadsbijeenkomst. ‘Dan willen wij de raad ook kennis laten maken met de initiatiefnemers, die een toelichting geven op hun (aangepaste) plannen.’

Tekst: Robbert Willemsen