Provincie stopt miljoenen extra in Drentse karakteristieke panden

Assen / regio - De provincie Drenthe stopt de komende vier jaar bijna 3,5 miljoen euro extra subsidiegeld in het behoud van karakteristieke panden in de provincie.

Ook is dat geld beschikbaar voor locaties die een nieuwe functie krijgen, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld gebeurde met de Willibrordkerk in Borger en een agrarische boerderij in Ruinerwold. Die werden respectievelijk omgetoverd tot cultuurpodium en een zorginstelling.

'Praktijkervaring'

Het extra geld moet deze initiatieven stimuleren, zegt gedeputeerde Cees Bijl, alsmede het tegengaan van dreigende leegstand en verval. Ook werkgelegenheid speelt een rol. 'Ervaring leert dat deze regeling een positief effect heeft op de economie en werkgelegenheid. Een herbestemd karakteristiek pand biedt weer mogelijkheden voor wonen, werken en verbetering van de leefomgeving. Daarnaast biedt herbestemming een uitgelezen kans voor leerlingen om praktijkervaring op te doen in de restauratiebouw.'

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

De nieuwe regeling loopt van 2017 tot 2020 en biedt eigenaren van gebouwd erfgoed de gelegenheid om afhankelijk van het type monument een subsidie in de vorm van een geldbedrag en/of een subsidie in de vorm van een laagrentende lening aan te vragen in behoud en/of herbestemming van hun pand. Subsidie aanvragen kan per 1 juni voor behoud of herbestemming van een rijksmonument, een provinciaal monument, een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.

Meer informatie: www.provincie.drenthe.nl/subsidie of www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/drents-monumentenfonds.