ASKA verder als Plateau Kinderopvang. 'Vooral voor de kinderen is deze stap van belang'

Assen - De Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA) gaat met ingang van maandag 8 mei verder als Plateau Kinderopvang. Vanaf maart 2013 is er al een nauwe samenwerking tussen ASKA en Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

In de afgelopen jaren is daardoor een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van 0-13 jaar opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de Alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat ASKA verder als Plateau Kinderopvang.

Kindcentrum

Paul Moltmaker, directeur-bestuurder Plateau, zegt hierover: 'De openbare basisscholen in Assen worden dit jaar allemaal omgedoopt tot een kindcentrum. Daarmee spelen we in op de toekomst waarin het kindcentrum dé plek is waar kinderen worden opgevangen, onderwijs krijgen en spelen. En ASKA brengt belangrijke kennis en kunde op het gebied van kinderopvang mee, waarmee we Plateau Kinderopvang vorm kunnen geven.'

Bij een Plateau (integraal) kindcentrum wordt uitgegaan van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Kinderopvang wordt daarmee een onderdeel van en aangeboden vanuit een kindcentrum.

Veilige plek

Marijke Fokkema, directeur-bestuurder ASKA: 'Dat we de samenwerking hebben kunnen omzetten naar een eigen kinderopvang van Plateau, daar ben ik ontzettend blij mee. Deze beweging past bij mijn visie over kinderopvang en de toekomst van de ASKA-medewerkers. Maar vooral voor de kinderen is deze stap van belang. Het geeft een veilige plek waar ieder kind kan leren, groeien en groot kan worden.'

Zowel Plateau als ASKA bevestigen dat er voor ouders en kinderen geen grote wijzigingen gaan plaatsvinden. Alle locaties in Assen, waaronder alle zelfstandige locaties, gaan over naar Plateau Kinderopvang. De kinderen worden op dezelfde locaties en door dezelfde leidsters opgevangen. De medewerkers van ASKA behouden hun baan. Ook ouders zijn geïnformeerd. Op 10 mei worden OBS Het Sterrenschip en KC Kloosterveste van ASKA het eerste officiële kindcentrum van Plateau. Dat is de eerste stap in de nieuwe beweging van school naar kindcentrum.