In Beeld: Kostuumshow ‘Russische Roulette’ in Drents Museum

Assen – Traditioneel pakte het Drents Museum in Assen op tweede kerstdag uit met een grote kostuumshow. Dit jaar: Russische Roulette, georganiseerd door de Stichting Oud-Oranje.

Centraal stond de rijkdom van het Russische hof en de relatie met het Nederlandse vorstenhuis. Dit alles in het kader van de tentoonstelling die momenteel in het Drents Museum is, Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870 – 1900.

Allerlei kostuums uit de dynastie van de Romanovs, die vanaf 1613 meer dan 300 jaar over Rusland heersten, kwamen voorbij. Zoals de kleding van de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II en zijn vrouw en hun vijf kinderen.

Russische Revolutie

De Peredvizhniki stelden eind negentiende eeuw de welvaartsverdeling aan de kaak. De Russische tsaar leidde een welvarend leven, terwijl een groot deel van de bevolking armoedig was. De bevolking kwam hiertegen in opstand en begin twintigste eeuw brak de Russische Revolutie uit. In 1918 kwam de Romanov-dynastie ten einde toen de laatste tsaar en zijn gezin werden gefusilleerd.

Koningshuis

Ook de relatie tussen het Russische en het Nederlandse koningshuis kwam aan bod in de kostuumshow. Hoeveel Russisch bloed heeft onze koning eigenlijk? In elk geval was Willem II, koning tussen 1840 en 1849, goed bevriend met de toenmalige tsaar van Rusland en trouwde met diens zus, Anna Paulowna. Zijn zoon Willem III trouwde met een volle nicht.