Initiatiefnemers Assen-Alert presenteren project aan minister Van der Steur

Assen - Chad Megenis en Bert Hillenga, initiatiefnemers van de app-groepen Marsdijk en Peelo-Alert, hebben maandag in het Gevangenismuseum in Veenhuizen op uitnodiging van de Drentse Club van 100 een presentatie gegeven over het project Assen-Alert.

Daarbij waren enkele ‘hoge gasten’ aanwezig, namelijk minister van Justitie Ard van der Steur en het Asser VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs. Uitgangspunt van de presentatie was dat veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van politie en gemeente, maar dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen veiligheid en leefomgeving.

Nadelen

Megenis en Hillenga legden het gezelschap in Veenhuizen uit wat de nadelen zijn van app-groepen die op zich staan: geen informatiedeling tussen meerdere groepen onderling en communicatie van wijken en groepen naar de wijkagent en omgekeerd is dan nauwelijks mogelijk. Bovendien zijn het beheer en de administratie verdeeld en de veiligheid en privacy van wijkbewoners en hun gegevens zijn lastig te garanderen of te toetsen.

Megenis en Hillenga wezen erop dat aan een solitaire opzet dus teveel beperkingen en risico’s kleven. 'Er is te weinig samenhang. Daarom zijn veel WhatsApp buurtpreventie-initiatieven ‘self-killing’.’

Gestructureerde Werkwijze

Beide heren legden uit dat met Assen-Alert! een project is opgestart met een gestructureerde en eenduidige werkwijze over alle Asser wijken heen. ‘Met uniforme, geregisseerde en gecontroleerde berichtgeving en één centraal registratie- en administratiepunt. Een communicatiekanaal richting de wijkagent en een communicatiekanaal richting de wijk of buurt.  En per buurt vormen vrijwillige buurtbewoners een regiegroep met telefoonbeheerders en buurtcoördinatoren.’

Marsdijk, Peelo, Loon en Kloosterveen zijn nu operationeel, Pittelo en Noorderpark staan op het punt van starten. Hillenga: ‘In alle overige wijken zijn inmiddels al regiegroepen gevormd en zoals het er nu naar uitziet hebben alle wijken eind december, begin volgend jaar een buurt-alert.’

Stichting

Om het Asser model verder uit te rollen is een stichting in oprichting. Dit om fondsen te werven en alles te kunnen financieren. Hillenga: ‘Prachtig om te zien dat het Asser project een model is geworden, dat de burgerparticipatie stimuleert en de sociale cohesie bevordert. Ook minister Van der Steur was heel enthousiast over de brede en gestructureerde opzet van dit project, voor ons een teken dat we voor de juiste aanpak hebben gekozen.’