Assen-Alert spant digitaal waarschuwingsweb over alle wijken

Assen - In navolging van de wijken Marsdijk en Peelo zijn er meer wijken in Assen die staan te trappelen om WhatsApp-Alert in te zetten. Daarom hebben de initiatiefnemers Bert Hillenga en Chad Megenis besloten om een uniform platform te creëren.

Daarbij kunnen alle wijken zich aanmelden. Via Assen-Alert staan bewoners in verbinding met elkaar via de WhatsApp, om te waarschuwen als zich verdachte zaken voordoen in de wijk. Ook de politie is daaraan verbonden, zodat situaties snel kunnen worden ingeschat en er kan worden opgetreden.

Uniek

De wijken kunnen maken van de bij Marsdijk en Peelo geïmplementeerde technologieën en werkwijzen binnen dat systeem. Hillenga: ‘Uniek aan dit platform is het feit dat elke wijk zijn eigen identiteit behoud met voor de inwoners herkenbare buurt groepen. En toch zijn alle wijken met elkaar verbonden.’

Het is zo mogelijk om ‘incidentinformatie’ indien nodig van de ene buurt naar de andere te verspreiden en dat zelfs over wijken heen. Megenis: ‘Verder onderscheidt het platform zich doordat de  informatiestromen in twee richtingen via diverse middelen mogelijk zijn. Wijkagenten kunnen inwoners op de hoogte stellen van zaken die in de wijken of buurten spelen, maar incidentinformatie komt omgekeerd ook weer bij de wijkagenten terecht, zonder dat zij in alle buurtgroepen lid hoeven te zijn.’

Discipline

Hillenga en Megenis benadrukken wel dat het systeem succesvol wordt bij een goede discipline van de deelnemers. ‘Elke wijk heeft een zelfregulerende regiegroep, samengesteld uit vrijwilligers vanuit buurten in de wijk. Deelnemers die zich niet aan de regels houden, worden uit de groepen verwijderd. Het uitgangspunt van Assen-Alert! blijft altijd het SAAR-principe: Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. Meldingen die niet bij de politie kunnen worden gemeld, horen ook niet thuis in de WhatsApp groepen.’

Dit sluit volgens het tweetal aan bij het streven van politie en gemeente om bewoners van Assen aan te sporen om WhatsApp buurtpreventie op een uniforme, geregisseerde en gecontroleerde wijze in te zetten. ‘Momenteel treffen wij voorbereidingen voor het implementeren van het platform in alle wijken van Assen en zijn zelfs al in gesprek met andere gemeenten.’

Meer informatie via http://assen-alert.nl