Nieuw sensorproject bij technasium Dr. Nassau College Assen

assen - Bij het Dr. Nassau College in Assen wordt op de afdeling technasium een nieuw sensorproject opgezet: Wireless Sensor Networks (WSN). Een sensornetwerk voor de bebouwde omgeving, voor metingen binnen gebouwen.

 

Binnen dat project werken Incas3, het Dr. Nassaucollege, Sensor City en de gemeente Assen samen. De focus ligt daarbij op het in kaart brengen en bewaken van geluid, luchtkwaliteit, energie en microklimaat. Er is daarbij een rol weggelegd voor leerlingen van het Dr. Nassaucollege die het technasium volgen.

 

Tot nu toe had Assen geen gebouw dat uitgerust is met voldoende sensoren en IT om innovatieonderzoek te doen, maar die ruimte en middelen zijn nu dus gevonden bij het Dr. Nassau College, waar woensdag een presentatie is waar wethouder Maurice Hoogeveen, Victor Stoica van Incas3 en directeur Albert Noord van het Dr. Nassaucollege een toelichting zullen geven op het project, waarvoor ook een Europese subsidie is aangevraagd.