Ondernemers zijn overlast in Rolder- straat zat, politiek aan zet. ‘Camera’s, verblijfsverbod, huisbezoek’

achtergrond - Zijn inwoners van Assen wat betreft cameratoezicht bereid een stukje privacy in te leveren omwille van de veiligheid in de Rolderstraat? Dat vraagt Iwan Gajadahr, voorzitter van de ondernemersvereniging NRG, zich af. Want dat er iets moet gebeuren om de notoire overlast in de straat tegen te gaan, staat voor hem en zijn collega-ondernemers vast.

 

Gajadahr schreef namens NRG – die de belangen behartigt van ondernemers in Nieuwehuizen, de Rolderstraat, de Groningerstraat, de Jan Fabriciusstraat, de Kloekhorststraat en Kroonwerk (Winkelcentrum Cité) - een brandbrief aan het college van B en W en de gemeenteraad. De zelfstandigen in de Rolderstraat zijn de overlast, veroorzaakt door een grote groep jongeren voornamelijk van Marokkaanse afkomst, spuugzat. Zeker met het voorjaar en de zomer voor de deur – waardoor de jongeren langer op straat hangen – houden zij hun hart vast.

 

 

Drugshandel

Want de problemen zijn niet gering. In de brief worden naast hinderlijk gedrag en het treiteren van ondernemers onder meer drugshandel – van wietverkoop aan minderjarigen tot cocaïne aan advocaten - en het lastig vallen van vrouwelijk publiek genoemd. Gajadahr geeft aan dat ondernemers in de Rolderstraat ook regelmatig het slachtoffer zijn van vernieling en diefstal, elke keer als leden van de (luidruchtige) groep in de buurt zijn.

 

En dat gaat al jaren zo, ondanks diverse gesprekken met de gemeente. De tijd van praten en nog eens praten, aldus Gajadahr, is nu wel voorbij. “Ja, we willen wel praten, maar dan met het college van B en W en over een gerichte aanpak. De politiek moet bijvoorbeeld de politie de middelen geven waar ze wat mee kan.”

 

 

Cameratoezicht

Cameratoezicht hoort daar volgens de voorzitter zeker bij, maar ook een samenscholingsverbod, een verbod op hinderlijk gedrag en een gebiedsverbod voor hangjeugd dat hardnekkig onwenselijk gedrag vertoont. “En betrek ook de ouders van deze jongeren erbij via huisbezoeken. De ouders moet duidelijk worden gemaakt, dat als zij niet bereid of niet in staat zijn om mee te werken, dat de politie een zorgmelding doorgeeft aan bureau Jeugdzorg.”  

 

Gajadahr weet dat cameratoezicht een gevoelig item is voor de gemeente Assen. Hij wijst echter op camera-projecten in andere gemeenten. “Daar heeft het effect. Niet alleen heeft de politie dan iets in handen waar ze wat mee kan in het onderzoek, maar er gaat ook een preventieve werking van uit. Die jongens hebben niet graag het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden.”

 

Dat camera’s alleen niet zaligmakend zijn beseft Gajadahr ook wel. “Maar het is wel een sterk middel. Beelden liegen niet. En als de gemeente bereid is haar steentje bij te dragen, dan willen de ondernemers wel investeren in bijvoorbeeld bewaking. Dus sámen de schouders zetten onder een veilige Rolderstraat, waar mensen weer graag komen. Dat is goed voor de stad en het levert de straat meer klanten op. Klanten die nu wegblijven vanwege de situatie hier.”

 

 

Polarisatie

Als de politiek in Assen nu niet serieus in beweging komt om de overlast rond de probleemjongeren aan te pakken, besluit Gajadahr, kan dat wel eens consequenties hebben. “We leven nu in een samenleving die steeds meer polariseert. Ook wij maken ons er erg druk over dat de Asser politiek zich blijkbaar niet meer inzet voor dossiers zoals deze. Als een partij zoals die van Geert Wilders mee zou doen aan volgende gemeentelijke verkiezingen in Assen, zou die zeker een aantal zetels behalen.”

 

Dit is volgens Gajadahr gedeeltelijk te voorkomen door de aanpak van voornamelijk deze groep jongeren. “De gewraakte ‘meer of minder’ uitspraak van Wilders had namelijk vooral betrekking op dit soort jongeren, niet álle Marokkanen. Ik hoop de Asser gemeenteraad haar verantwoordelijkheid durft te nemen. Ik besef dat het een zwaar en moeilijk dossier is. Maar als je dergelijke zaken wil oplossen, vraagt dat ook om een flinke investering.”