Mogelijk vuurwerkvrije zone centrum Assen, sensorproef levert weinig op

assen - Het college van B en W in Assen houdt de mogelijkheid open een deel van het stadscentrum tijdens de jaarwisseling aan te merken als vuurwerkvrije zone. Niet zozeer om de geluidsoverlast in te dammen, maar vanwege de veiligheid.

 

Dat zegt burgemeester Marco Out in Dagblad van het Noorden. Out wijst erop dat er tijdens de jaarwisseling veel mensen op de been zijn tijdens de jaarwisseling, en dat is volgens hem in combinatie met de vuurwerk niet zonder gevaar. Hij wil dit overigens eerst wel met de gemeenteraad overleggen. Andere delen van de stad komen wat Out betreft niet in aanmerking voor vuurwerkvrije zones.

 

 

Sensoren

Out zegt verder dat het experiment met het registreren van vuurwerkknallen via sensoren niet veel heeft opgeleverd. Dit was een proef, om zo onder meer daders, die buiten de legale tijden voor het afsteken van vuurwerk toch aan het knallen waren, op te sporen. Er is volgens de burgemeester geen aanhouding verricht, omdat de reactietijd van de politie na geregistreerde ‘illegale knallen’ nog steeds niet snel genoeg is.

 

In totaal werden er vanaf half december 3000 knallen geregistreerd door de sensoren, negentig procent daarvan rond de jaarwisseling zelf. Er kwamen enkele klachten binnen bij de politie over vuurwerkoverlast, maar ook naar aanleiding daarvan kon niemand worden aangehouden.

 

De proef met sensorregistratie kostte 2500 euro. Ondanks de magere resultaten ziet Out toch wel mogelijkheden om hier - met verbeteringen - mee door te gaan.