Door de lens van Yolanda: CS Vincent van Gogh bezoekt Bangladesh

in beeld - De fotografen Yolanda Visser en Youri Bakker uit Assen gaan regelmatig voor de Asser Courant.nl op pad in de Drentse hoofdstad. Gewapend met hun onafscheidelijke camera’s leggen zij in fotoreportages evenementen en andere gebeurtenissen in Assen vast. Dit keer maakte Yolanda een ‘klein’ uitstapje. Zij ging mee met een afvaardiging van de christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Gomarus College naar Bangladesh, om te kijken hoe het project ‘Fietsen voor een Huis’ vordert.

Vier leerlingen van CS Vincent van Gogh zijn vorige week met twee docenten en een delegatie van het Gomarus College en de Wereldfoundation naar Bangladesh gereisd om een kijkje te nemen bij het project ‘Fietsen voor een huis’ van de Wereldfoundation, waar de Asser school zich al twee jaar voor inzet.

In de regentijd overstroomt jaarlijks ongeveer twee derde deel van Bangladesh. Voor de allerarmsten betekent dit dat elk jaar hun onderkomens wegspoelen. De Wereldfoundation probeert hier iets aan te doen, door de bewoners met behulp van een microkrediet de mogelijkheid te bieden een huis met een stevige overstromingsbestendige constructie te (laten) bouwen.

De afgelopen twee jaar hebben vooral de leerlingen zich ingezet om geld bijeen te brengen. Zo hebben zij in augustus de 12 Provincie-tocht gefietst en hebben ze in september in Frankrijk op de fiets de Galibier bedwongen. Het sponsorgeld dat ze hiermee -  en met nog andere acties – verdienden komt ten goede aan de bouw van de huizen in Bangladesh.

Tijdens de reis hebben de leerlingen veel aspecten van een ontwikkelingsland met eigen ogen kunnen aanschouwen. Ze zijn op de fiets door miljoenenstad Dhaka gegaan, waar ze krottenwijken hebben bezocht. Ook hebben ze onderweg verschillende dorpen bezocht waar huizen staan die gebouwd zijn met het bijeengebrachte sponsorgeld. En er werd een bezoek gebracht aan de plaats waar in 2013 de kledingfabriek instortte, waarbij toen vele doden en gewonden zijn gevallen.

De leerlingen waren zeer onder de indruk. Deze ervaringen geven hen een nieuwe kijk op ontwikkeling en armoede. CS Vincent van Gogh zal zich ook komend jaar inzetten voor ‘Fietsen voor een huis’ van de Wereldfoundation. Yolanda Visser legde alles vast op de gevoelige plaat. En het werd een indrukwekkende, indringende reportage.