Twaalftal denkt over toekomst

ASSEN - Twaalf Assenaren worden direct betrokken in het meedenken over de toekomst van hun stad.

Vanuit verschillende gemeentelijke projecten en beleidsontwikkelingen zal het toekomstpanel gevraagd worden kritisch te mee te denken en nieuwe ideeën te genereren. Bijvoorbeeld vanuit Assen Koerst (toekomstvisie 2020), de structuurvisie en het cultuurbeleid. Het college vindt het belangrijk om inwoners rechtstreeks te vragen naar hun mening over gemeentelijke plannen en ontwikkelingen. Om die reden worden nu al regelmatig informatiebijeenkomsten en inspraakavonden georganiseerd, leggen wethouders hun oor te luisteren tijdens bijeenkomsten als de ik-en-mijn-gemeentedag, worden er klankbordgroepen ingesteld en organiseert de gemeente stadsgesprekken. Burgemeester Sicko Heldoorn: “Ik zie het toekomstpanel als een waardevolle aanvulling op de vormen die we nu al inzetten, niet als een vervanging daarvan.” Het werken met een toekomstpanel past goed bij de al jaren geleden ingezette werkwijze van Assen Koerst. Vanuit verschillende gemeenten uit het hele land is er belangstelling voor deze Assense aanpak. Naar verwachting zal het panel ongeveer eens per zes weken een uitnodiging van de gemeente krijgen voor een bijeenkomst. Er bestond grote belangstelling om aan het panel deel te nemen. Zo’n 45 Assenaren reageerden op advertenties waarin belangstellenden werden geworven in Berichten van de Brink. Daarvan zijn er twaalf geselecteerd. Criteria bij de selectie waren een brede blik, enthousiasme, communicatieve vaardigheden en originele inbreng. In november worden de deelnemers officieel geïnstalleerd. De twaalf leden van het toekomstpanel zijn: Anna Abdulova Ben Berwers Helena Imminga Pete van der Kleut Jacob Willemsma Saskia Spijkerman Gerrit Veerman Jack Weever Boukje Groenhuis Albert Kerstholt Bert Gijsbers Vivian Paul