Goede voornemens: heeft u al een testament?

Het is bekend dat veel mensen ruim de tijd nemen alvorens ze de notaris bellen om een afspraak te maken voor hun testament. Het is nu eenmaal een onderwerp dat veel mensen voor zich uitschuiven.

Maar als de stap naar de notaris is gezet, is het ook belangrijk om rustig de tijd te nemen alvorens het testament te gaan tekenen en alle procedures in acht te nemen. In uw testament regelt u belangrijke zaken: ‘Wie erft uw bezittingen, wie wordt executeur en hoe beschermt u het erfdeel van kinderen als zij later onverhoopt gaan scheiden’.

Na een eerste gesprek ontvangt u van mij een ontwerptekst zodat u daar eens rustig over na kunt denken. U kunt nog uitleg vragen of iets laten aanpassen. Daarna volgt een afspraak om de akte samen met mij te ondertekenen. 

Wat veel mensen niet weten, is dat het maken van een testament een hoogstpersoonlijke aangelegenheid is. Heel vaak komen er kinderen of andere personen mee naar een bespreking. Ik vraag deze personen dan in de wachtkamer te wachten. Als de regels niet zijn gevolgd, bestaat het risico dat na overlijden het testament wordt betwist en zelfs ongeldig wordt verklaard door de rechter. 

Staat in uw rijtje van goede voornemens een testament maken? Bel begin januari voor het maken van een eerste afspraak.

Voor nu wensen mijn medewerkers en ik u gezellige decemberdagen en een goede jaarwisseling toe! 

Het kantoor is normaal geopend. We houden ons uiteraard aan alle van overheidswege en door het RIVM afgekondigde maatregelen en we proberen u zo goed mogelijk te helpen. Gesprekken kunnen ook via beeldverbinding, Teams, Skype of telefonisch plaatsvinden. Neem contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Tekst: Ellen van Pelt, notaris