Testamenten verjaren niet

​Soms wordt een notaris geconfronteerd met zeldzame vragen. Bijvoorbeeld, kan een testament verjaren? De vraag is dan gerelateerd aan het feit dat een testament er al jaren ligt en nabestaanden zich afvragen of het wel echt is en of deze nog geldig is.

Het antwoord kan kort zijn. Testamenten verjaren nooit, ze worden altijd bewaard in de archieven van de notaris. Zodra er een nieuw testament is gemaakt ter vervanging van de voorgaand, blijft de oude versie nog steeds in het archief.

Alle testamenten in Nederland zijn geregistreerd in het Centraal Testamenten Register (CTR) in Den Haag. Dat gaat terug tot 1890. Uit de CTR-gegevens blijkt of er een testament is opgemaakt, wanneer dat is gebeurd en bij welke notaris dat is getekend. Het CTR bevat zelf geen testamenten, die blijven in het archief van de notaris. Als de notaris zijn werkzaamheden beëindigd worden alle door hem of haar en hun voorgangers opgemaakte akten overgedragen aan hun opvolger of – bij gebrek aan een opvolger – toegewezen aan een andere notaris.

Wat er in het testament staat, is alleen bekend bij degene die het heeft laten opstellen en eventueel bij een persoon die hij of zijn in vertrouwen heeft genomen. Na het overlijden van degene die het testament heeft laten opstellen, mogen alleen wettelijke erfgenamen en personen die in het testament zijn aangewezen als erfgenaam, het testament inzien. Wie een legaat heeft ontvangen of onterfd is heeft alleen recht op inzage van een beperkt deel van het testament – wat voor diegene van belang is - en krijgen daarvan een uittreksel van de notaris. Ook de Belastingdienst heeft recht op inzage en krijgt op haar verzoek deze toegestuurd.

Wilt u meer weten over testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Tekst: Ellen van Pelt, notaris