Hoezo, een algemene volmacht?

De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk een ander woord voor een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan regelen als ze het zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld door ouderdom, dementie, een hersenbloeding of een ongeluk.

In een levenstestament staat wie jouw belangen behartigt als je dit zelf niet meer kunt. Het levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte; alle wensen en aanwijzingen staan daar duidelijk is. In een levenstestament staan bijvoorbeeld wensen ten aanzien van bezittingen, waaronder de woning, de inboedel. Voor de financiële zaken kunt u iemand machtigen. En ook voor persoonlijke zaken kunt u iemand aanwijzen, wensen over de uitvaart en andere specifieke wensen. 

Als er geen volmacht aan een partner, kind of goede bekende is gegeven, kan het moment komen dat iemand zelf niet meer wilsbekwaam is. Dan moet er soms bewind aangevraagd worden via de rechter. Hiervoor is een verklaring van een arts nodig. Bijkomend nadeel is dat de bewindvoerder zich jaarlijks en bij grote beslissingen moet verantwoorden bij de rechter. Als er een levenstestament is gemaakt kan iemand door familie en bekenden worden geholpen. Een goede oplossing, dus regel het opstellen van een levenstestament op tijd!

Op zaterdagmiddag 30 oktober van 12.00 tot 14.00 uur organiseert Kadetje Cultuur in samenwerking met Stichting Vrienden Hospice Assen een bijeenkomst in het warenhuis VanderVeen.

Thema’s die er toe doen tijdens het leven staan dan op de agenda. Ik ben uitgenodigd om kort iets te vertellen over het levenstestament.

Opgeven voor het Kadetje Cultuur kan door te mailen naar kadetjecultuur@vanderveen.nl of door langs te gaan bij Kunstcafé Schurer.

U bent van harte welkom! 

Tekst: Ellen van Pelt