Concepttestament is nog niet geldig!

In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een kleine uitzondering wordt gevormd door een codicil.

Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er wel voor dat u niet te laat bent met de ondertekening van uw testament en codicil.

Het komt regelmatig voor dat mensen wachten tot zij een hoge leeftijd hebben bereikt of tot zij geconfronteerd worden met een ziekbed. Ook komt het vaak voor dat aan de notaris wordt gevraagd om een testament op te maken, maar vervolgens blijft het door de notaris opgestelde concept nog een tijdje liggen, de afspraak voor het tekenen van de akte blijft erbij.

Als er dan plots een overlijden plaatsvindt is het testament nog niet klaar, ook een testament in conceptvorm is niet geldig! En dat geldt voor alle conceptvormen, zonder handtekening is het niets waard. Onlangs nog moest de rechter in Den Haag oordelen over een zaak waarbij iemand dacht dat hij tot enig erfgenaam was benoemd. Helaas bleek na overlijden dat het testament nooit was getekend. De man probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het concepttestament gelijk moest worden gesteld met een echt testament, maar de rechter gaf hem geen gelijk. Het testament had – om geldig te zijn – eerst getekend moeten worden.

Heeft u ook in de afgelopen maanden een bespreking gehad bij de notaris en heeft u vervolgens een concept testament ontvangen en ligt deze nog bij u in de kast? Bel gauw voor een afspraak om de akte te tekenen! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een testament maar ook voor andere akten zoals een samenlevingsovereenkomst of een levenstestament. Ook deze moeten eerst bij de notaris getekend zijn, willen ze geldig zijn.

Tekst: Ellen van Pelt