Wat doet een bedrijfsarts eigenlijk?

Aangeboden door: hrnavigator.nl

Wanneer je in loondienst bent kan het voorkomen dat je te maken krijgt de bedrijfsarts. Voornamelijk bij langdurige ziekte en/of afwezigheid door omstandigheden komt de bedrijfsarts in beeld.

Omdat hier vaak veel vragen rondom bestaan leggen we je graag uit hoe het precies zit. Wat doet een bedrijfsarts? En wat kan je van je van een bedrijfsarts verwachten? In dit artikel lees je de belangrijke informatie voor het kiezen van een bedrijfsarts.

Wat is een bedrijfsarts?

Wanneer je door ziekte of omstandigheden langer dan een week van je werk moet verzuimen gaat het ziekteverzuimprotocol in werking. De arbodienst neemt dan vaak telefonisch contact op met de werkgever en werknemer. Na ongeveer twee en maximaal 6 weken wordt een onafhankelijke bedrijfsarts, een medisch specialist, ingeschakeld. Niet te verwarren met een Arboarts overigens. Beide artsen zijn verbonden met de Arbodienst, maar een Arboarts heeft minder bevoegdheden.

De bedrijfsarts kan jou vervolgens uitnodigen voor een gesprek of vragen om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen. Je bent verplicht om in te gaan op een uitnodiging van de bedrijfsarts. Aan de hand van dit contact maakt de arts een probleemanalyse op, waarin zowel het ziektebeeld als de re-integratie op de werkvloer in kaart worden gebracht. Samen met de bedrijfsarts wordt gekeken wanneer je als werknemer eventueel weer taken op kan pakken, bijvoorbeeld voor een paar uurtjes per week om te beginnen.

Alle taken van een bedrijfarts op een rij

Behalve het in kaart brengen en begeleiden van ziekteverzuim, kan de bedrijfsarts ook nog voor andere zaken worden ingeschakeld. We zetten alle taken van een bedrijfarts voor je op een rij:

  • Werknemers kunnen ook preventief al aankloppen bij de bedrijfsarts. Om te voorkomen dat er uiteindelijk lang ziekteverlof nodig is en om te overleggen of er al stappen moeten worden ondernomen om dat voor te zijn. Op hun beurt kunnen bedrijfsartsen ook bezoeken brengen aan werkplekken om te kijken hoe het ervoor staat met de werknemers en de werkomgeving en eventueel een spreekuur op locatie te houden.
  • De bedrijfsarts is de schakel tussen de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker en de betrokken medewerkers.
  • De bedrijfsarts adviseert werknemer en werkgever. Het is aan de werkgever om het advies op te volgen en uit te werken.
  • De bedrijfsarts kan desgewenst ook aanstellingskeuringen uitvoeren. In sommige branches is het nodig om mentaal dan wel fysiek gekeurd te worden en de bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol.

Mijn werkgever negeert het advies van de bedrijfsarts: wat nu?

Het kan gebeuren dat je je als werknemer niet kunt vinden in het advies dat door de bedrijfsarts gegeven is of je werkgever negeert het advies van de bedrijfsarts zelfs. Natuurlijk betekent dit niet dat je je hier maar bij neer moet leggen. Wanneer je het oneens bent met het advies kun je dit schriftelijk laten weten aan je werkgever en de desbetreffende arts, met hierin uitgelegd waarom je het er niet mee eens bent. Vervolgens laat je de bedrijfsarts en je huisarts contact met elkaar opnemen. Is er na dit contact nog geen bevredigend advies? Dan kun je zowel als werkgever en als werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

Goed om te weten

Fijn om te weten is dat de bedrijfsarts geheimhoudingsplicht heeft. Dit betekent dat de dingen die je als werknemer bespreekt in principe niet met de werkgever of anderen gedeeld mogen worden. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mag de arts wel aangeven bij de werkgever welke eventuele therapie er gevolgd wordt en of hier vooruitgang in zit. Ook mag de bedrijfsarts aangeven of er voldoende tijd en energie wordt gestoken in de re-integratie van de werknemer. Ten slotte mag hij/zij adviseren aan de werkgever hoeveel werk de werknemer waarschijnlijk aankan.
Hoewel de bedrijfsarts wel verbonden is aan het bedrijf (de arts moet het bedrijf natuurlijk wel kennen om passend advies te kunnen geven), werken deze artsen onafhankelijk. Zo kan er geen belangenverstrengeling ontstaan en kan de bedrijfsarts neutraal adviseren.

Ben je op zoek naar een bedrijfsarts? Er bestaan verschillende vergelijkingssites en sites waarop veel informatie te vinden is. HR Navigator is er daar één van en leid je overzichtelijk door alle mogelijkheden heen. Natuurlijk hopen we dat het nooit nodig zal zijn om met een bedrijfsarts in contact te komen, maar mocht dit toch het geval zijn, dan weet je nu in ieder geval: wat is een bedrijfsarts én ben je op de hoogte van het proces en de mogelijkheden.