​Een nieuwe relatie, maar nog een oud (vergeten) testament

Als je vlinders in je buik hebt, verliefd verloofd en getrouwd, dan staat aandacht besteden aan het erfrecht, aan het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden niet hoog op het lijstje.

En toch is het verstandig- als de relatie echt serieus wordt- om hier wel zo snel mogelijk aandacht aan te besteden. Zo las ik laatst een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag, die ik met u wil delen. 

Een man heeft in 1990 – vlak na de echtscheiding van zijn eerste echtgenote - zijn kinderen tot zijn enige erfgenamen benoemd, om zo te voorkomen dat zijn ex-echtgenote bij zijn overlijden de zeggenschap over zijn vermogen zou krijgen.

Ongeveer twintig jaar later gaat deze man een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner. Nadat de man is overleden, stelt zijn ‘tweede’ vrouw dat sprake is van een ‘vergeten testament’. Volgens haar was het de bedoeling van de man dat zij zijn nalatenschap zou erven. De Rechtbank oordeelt echter dat er niet genoeg bewijs is dat 20 jaar geleden, toen de man het testament maakte bij de notaris, hij niet de uitdrukkelijke bedoeling had om zijn kinderen te laten erven. De vrouw vist dus achter het net en is geen erfgename van de man.

Extra wrang

Dit voelt nog eens extra wrang, omdat een deel van de erfenissen van de ouders van de vrouw in het gezamenlijke partnerschapsvermogen zijn gevallen. Dit deel moet zij nu dus afstaan aan haar stiefkinderen, van wie zij er één zelfs nooit heeft ontmoet! De vrouw had de erfenissen van haar ouders voor zichzelf kunnen behouden door het opmaken van partnerschapsvoorwaarden.

Overigens zou dit laatste ook het geval zijn geweest als de man en de vrouw hun geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 zouden zijn aangegaan, omdat vanaf die datum de wet is gewijzigd. Tegenwoordig is in de wet geregeld dat als mensen trouwen of een partnerschap aangaan, erfenissen buiten het gemeenschappelijke vermogen blijven.

Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Tekst: Ellen van Pelt