Nieuwe voorzitter John Matahelumual: ‘We moeten STILA in Assen beter op de kaart zetten’

Assen - De stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) viert dit jaar haar eerste lustrum. Of viert… door alle coronaperikelen komt een feestelijk stilstaan bij het 5-jarig bestaan niet echt van de grond. Mede daardoor blijft STILA een beetje hangen in anonimiteit, terwijl de stichting juist gebaat is bij meer bekendheid onder de Assenaren.

En juist daar wil de nieuwe bestuursvoorzitter John Matahelumual via allerlei promotieactiviteiten als eerste zijn schouders onder zetten.

STILA werd vijf jaar geleden in het leven geroepen om burgerinitiatieven, die de samenhang in de Asser wijken versterken, financieel én met kennis vanuit de stichting te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten en evenementen. Elk jaar krijgt STILA daarvoor een budget van de gemeente.

Preventiefonds

Naast het Wijkfonds kwam daar later het Preventiefonds bij. Dat ‘potje’ heeft als doel initiatieven met een preventief karakter mogelijk te maken, waardoor bijvoorbeeld jongeren en ‘kwetsbare groepen’ zoals eenzame ouderen of andere mensen die om een of andere reden op afstand zijn komen te staan van de samenleving, toch ‘gewoon’ mee kunnen doen.

Om aanvragen te kunnen beoordelen, heeft STILA voor beide fondsen panels. De panelleden toetsen of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Gaat het licht vervolgens op groen, stelt STILA een geldbedrag beschikbaar.

Geld op de plank

Van het totale budget waar STILA jaarlijks over kan beschikken, blijft elk jaar echter een behoorlijk bedrag op de plank liggen. En het geld dat overblijft, gaat terug naar de gemeente. De nieuwe bestuursvoorzitter John Matahelumual vindt dat jammer, want volgens hem zijn er genoeg mensen in Assen die graag wat zouden willen organiseren in de wijken, maar STILA simpelweg niet kennen en daardoor geen aanvraag indienen om een activiteit ook van de grond te kunnen krijgen.

Matahelumual volgde in oktober 2020 Tina Boes op als voorzitter. De 51-jarige Assenaar had gereageerd op de vacature en tijdens het sollicitatiegesprek kwam een vorige functie van hem, voorzitter van de voetbalclub FC Amboina, ter sprake. Lachend: ‘In een krantenartikel over FC Amboina stond dat ik die club ‘zo strak geleid had’, de vereniging na een moeilijke periode weer op de rails had gekregen. En dat sprak de sollicitatiecommissie blijkbaar aan.’

Matahelumual kreeg de job. En daar was de man, die in het dagelijks leven werkzaam is bij de gemeente Midden-Groningen, wel blij mee. ‘Ik wilde me graag weer op sociaalmaatschappelijk gebied inzetten voor Assen, en dat kan volop bij STILA. Activiteiten voor de stad, door de stad. Sociaalmaatschappelijker gaat het niet. ’

Nadat Matahelumual zich vanaf oktober vorig jaar eerst georiënteerd had binnen STILA, kwam hij al snel tot in elk geval één conclusie: de stichting moet meer bekend worden bij de Assenaren, want de aanvragen blijven ook na vijf jaar nog steeds achter bij de verwachtingen. ‘En corona helpt daar natuurlijk ook niet bij. Er zijn nu bijvoorbeeld maar weinig fysieke activiteiten mogelijk, maar mensen kunnen ook prima iets digitaal organiseren voor een bepaalde groep, zeker voor jongeren. Kijk, de jeugd bereiken is toch al een lastig verhaal, die leven in hun eigen bubbel. Gelukkig heb ik twee jonge volwassen kinderen, dus ik weet wel een beetje wat er speelt in die bubbel, haha.’

Promotie

STILA, geeft Matahelumual aan, worstelt echter al vanaf de oprichting met die schijnbaar moeilijke te vinden route richting de stichting. ‘En ik ga daar nu fris en onbevangen mee aan de slag. We moeten STILA beter op de kaart zetten via goede communicatie en promotie.’

Daarbij kan gedacht worden aan ‘ouderwetse posters’ in openbare plekken zoals supermarkten of verenigingen, artikelen in de media maar ook aan digitale promotie. Matahelumual: ‘Bijvoorbeeld via social media: Facebook, Instagram en TikTok. Dat laatste platform wordt veel bezocht door jongeren. Dit allemaal in overleg met bijvoorbeeld Mijn Buurt Assen, dat al stevig in de wijken staat en regelmatig een plek heeft in Berichten van de Brink in de Asser Courant. Op die gemeentepagina’s moet STILA ook mee gaan liften voor meer bekendheid.’

En het zou mooi zijn, zegt Matahelumual, als aanvragers na het evenement een klein verslag en wat foto’s zouden insturen voor op de website van STILA. ‘Dan kan iedereen zien wat STILA voor hen kan betekenen. En wat is er nou mooier dan dat je voor een mooi initiatief voor burgers je eigen gemeentelijke belastinggeld mag gebruiken!’

Boost

Matahelumual hoopt tenslotte dat we in de loop van dit jaar de pandemie een beetje achter ons kunnen laten en dat er weer wat meer mogelijk is. ‘En ik hoop dan vervolgens op een ‘boost’ aan aanvragen. Komt die stroom daadwerkelijk op gang, wil ik de gemeente vragen om het overgebleven bedrag van vorig jaar toe te voegen aan het huidige budget. Zodat wij initiatiefnemers bij hun aanvragen ruimhartig kunnen bedienen.’ 

Wie meer wil weten over de fondsen van STILA en het indienen van aanvragen, kan kijken op de website voor uitgebreide informatie: https://stila-assen.nl/ STILA zoekt bovendien voor het wijkpanel nog twee nieuwe panelleden. Binnenkort komt de vacature hiervoor op de website en social media.

Tekst: Robbert Willemsen

Mooie initiatieven, mede dankzij STILA

Dat STILA mooie en ook heel uiteenlopende initiatieven ondersteunt, blijkt wel uit enkele voorbeelden die John Matahelumual geeft.

‘De buurtbarbecue is bijvoorbeeld wel bekend, maar zo was er ook een groepje moslima’s, die vanwege hun cultuur een bijdrage vroeg voor aparte zwemsessies in een zwembad. En die steun hebben ze gekregen. Maar ik noem ook onze bijdrage aan diverse projecten in Assen. Zoals de pumptrack in Assen-Oost, het Autisme Café en 10.000 euro voor de realisatie van een speel- en beweegpark in het Anne Frank Park in Marsdijk. Bij dat laatste initiatief snijdt het mes aan twee kanten. Het stimuleert sport en beweging voor jong en oud - en voorkomt zo wellicht een minder gezonde levensstijl - en het brengt de buurtbewoners dichter bij elkaar.’

‘Maar denk ook aan een heel recent project dat we gesteund hebben: de mega-paaseieren in het centrum van Assen, een initiatief van CS Vincent van Gogh. We hebben zelfs wat extra geld gegeven, omdat er zó enthousiast werd gewerkt, dat het budget ietwat werd overschreden. Maar de eieren waren een prachtig gezicht in de stad, een zeer geslaagd initiatief waar ook veel Assenaren op afkwamen. En dan is ook ons beoogde doel, mensen samenbrengen, bereikt!’

De opening van de pumptrack in Assen-Oost. Foto:Lammert Aling