Lamberink Makelaars: Daling aanbod woningen zet door in Noord-Nederland

Assen De woningmarkt is in Noord-Nederland in het afgelopen kwartaal steeds verder onder druk komen te staan. De verhuisbewegingen vanuit de Randstad naar landelijk gebied nemen toe, dit betreffen voornamelijk vijftigers en zestigers in de middel-dure en dure koop.

Dit blijkt uit de onlangs verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2021 van Lamberink Makelaars (partner in Dynamis).

Schaarste crisis

In combinatie met de sterk groeiende regionale vraag ontstaat ook in het Noorden een schaarste crisis, waarbij het aantal verkopen gemiddeld met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020. Om enigszins aan de enorme vraag te kunnen voldoen is er dringend behoefte aan meer nieuwbouw.

Woningaanbod verder gedaald, prijzen verder gestegen

De aanboddaling is in het afgelopen kwartaal verder doorgezet in zowel Groningen (-36 procent), Drenthe (-27 procent) als Friesland (-30 procent). Hiermee ligt de aanboddaling in de drie provincies onder het landelijke gemiddelde van -41,8 procent. De prijzen stegen in deze periode in Noord-Nederland gemiddeld 19 procent ten opzichte van Q1 2020, dit is een stijging van 4,65 procent in vergelijk met het vorige kwartaal.

Een woning kost door de prijstoename gemiddeld 289.000 euro in het noorden van Nederland. Tussen de gemeenten bestaan echter sterke prijsverschillen. Kopers in de stad Groningen betalen gemiddeld 317.000 euro voor woning, terwijl een koper in Leeuwarden gemiddeld 259.000 euro betaalt.