Cedin opent nieuwe jeugdhulppraktijk aan de Lauwers in Assen

Cedin heeft een nieuwe jeugdhulppraktijk geopend aan de Lauwers 10 in Assen. Kinderen van 0 tot 18 jaar met milde tot complexe problematiek zoals vragen over de ontwikkeling, leerproblemen en dyslexie kunnen hier voor begeleiding terecht.

De praktijk in Assen is de achtste praktijk van Cedin in Noord-Nederland en de tweede in Drenthe.

Cedin is zowel actief binnen de jeugdhulp als in het onderwijs. Je kunt er terecht met hulpvragen op het gebied van leer- en gedragsproblemen, problemen in het gezin en bij het opvoeden, ADHD, autismespectrumstoornissen, angst- of stemmingsstoornissen en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook voor onderzoek en behandeling van dyslexie en extra zorgondersteuning op school kun je bij Cedin terecht.

Naast zorgprofessionals heeft de organisatie experts op het gebied van hoogbegaafdheid, taal en lezen, rekenen en sociale veiligheid op school.