Inwoners Assen kunnen reageren op gemeentelijke plannen voor zonneparken en zon-op-daken

De gemeente Assen wil naast de plannen voor bestaande zonneparken ook meer zonne-energie op grotere daken gaan opwekken. In 2030 wil Assen 0,2 Terrawatuur (TWh) zonne-energie opwekken. Assenaren kunnen reageren op de plannen.

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Drenthe, waarin Drentse overheden afspraken maken over de regionale bijdrage aan het realiseren van het klimaatakkoord, staat de ambitie voor ‘zon-op-dak’: meer zonne-energie opwekken op grote daken. Gemeente Assen ziet hiervoor kansen, laat ze weten, en die wil ze benutten, want: ,,Hiermee kunnen we de duurzaam opgewekte energie in Assen voor 2030 verdubbelen”.

De plannen voor zon-op-daken worden samen met bedrijven, instellingen en eigenaren van grotere daken uitgewerkt en komen bovenop de bestaande plannen voor zonneparken. Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de RES 1.0 en de bijdrage van Assen.

Windenergie verkennen

In 2030 wil Assen 0,2 Terrawatuur (TWh) zonne-energie opwekken, waarvan de helft met zonneparken. De eerste zonneparken zijn al aangelegd of in ontwikkeling. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd. In aanloop naar de RES 2.0 gaat Assen verkennen of er naast de grootschalige opwek van zonne-energie ook kansen zijn voor windenergie.

In gesprek met Assenaren

Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen via assen.nl/res laten weten wat ze van de RES en de ambitie van Assen vinden. Op 28 april organiseert de gemeente een online energiecafé om Assenaren te informeren over de RES en hierover in gesprek te gaan. De reacties van Assenaren worden aangeboden aan de gemeenteraad.

RES Drenthe

Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES, waarin ze haar bijdrage aan het Klimaatakkoord beschrijft. Het gaat om het opwekken van 35 TWh elektriciteit door zonne- en windenergie op land en het beter benutten van bestaande warmtebronnen. Drenthe wil in 2030 3,45 Terrawattuur (TWh) duurzame energie opwekken: een kwart van het energiegebruik in Drenthe.