​Notariële akte verplicht bij huurkoop van een stacaravan

Het is lente! Misschien dat u zich oriënteert om een mooie stacaravan via huurkoop aan te schaffen. In het Burgerlijk Wetboek is exact bepaald voor welke rechtshandelingen een notariële akte verplicht gesteld is. Het kopen van een woning en sluiten van een hypotheek is bij iedereen wel bekend.

Minder bekend is dat een huurkoopovereenkomst (vaak bij aankoop van een stacaravan) ook moet worden vastgelegd bij notariële akte. Recent speelde een rechtszaak tussen een (huur)koper van een stacaravan die van de overeenkomst af wilde. De kantonrechter heeft de huurkoopovereenkomst vernietigd omdat deze niet in een notariële akte was vastgelegd. De overwegingen waren daarbij dat op grond van de wet ook een stacaravan die bedoeld is om duurzaam op een plek te blijven staan, wordt aangemerkt als een gebouw/woning of wel een onroerend goed. Hiervan is sprake als de stacaravan naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, waarbij onder meer wordt gelet op de bedoeling van de eigenaar voor zover deze naar de buitenwereld toe kenbaar is.

Het feit dat een stacaravan vrij eenvoudig verplaatsbaar is doet dan niet ter zake. Naar aanleiding van de stukken en foto’s die in deze rechtszaak werden aangedragen en uit de verklaringen van de verkoper was de kantonrechter van oordeel dat de stacaravan als geheel aangemerkt moest worden als een onroerende zaak. Dit mede aangezien er sprake was van aansluiting op de waterleiding en de aanwezigheid van een Cv-ketel in een aanbouw.

De gesloten huurkoopovereenkomst had als bedoeling dat de koper de stacaravan wel in gebruik mocht nemen terwijl de eigendomsoverdracht pas zou plaatsvinden nadat de koper de volledige koopprijs aan de verkoper is betaald. In dit geval was de koopprijs € 15.000 door de koper te betalen in maandelijkse termijnen van € 1.000. Hieruit volgt dat de koper die wel al het gebruik had van de stacaravan, eerst de volledige koopprijs moest betalen voordat hij de eigendom van de stacaravan geleverd zou krijgen.

De rechter bepaalde uiteindelijk dat de huurkoopovereenkomst door de koper vernietigd/teruggedraaid mocht worden waarbij de verkoper de reeds betaalde termijnen moest terugbetalen. Wel moest de koper aan de verkoper een redelijke vergoeding betalen voor het gebruik over de achterliggende periode.

De verkoper heeft zich zelf in de voet geschoten door zich vooraf niet goed te laten informeren door bijvoorbeeld een notaris.

Wilt u meer weten over huurkoop van onroerend goed? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Tekst: Ellen van Pelt, Notariskantoor Van Pelt