Dak op wielerbaan: ChristenUnie vliegt op pijnlijke wijze uit de bocht

Dat dak moet op de Asser wielerbaan. Daar was een meerderheid van de gemeenteraad het vorige week wel over eens. Zonder dak kan bij regen namelijk niet worden gereden én rot de houten piste weg. En dat zou kapitaalvernietiging zijn, om precies te zijn zo’n drie miljoen euro aan gemeenschapsgeld.

Maar áls je dan voor zo’n dak pleit, kom dan wél met de goede argumenten om een totaaluitgave van nog eens 2,1 miljoen euro (1,3 miljoen gemeentegeld) te verdedigen.

De ChristenUnie maakte het wat dat betreft wel erg bont. De coalitiepartij heeft duidelijk geen kaas gegeten van de wielersport en woordvoerder Rien Jongman vloog op pijnlijke wijze uit de bocht.

Zo voerde Jongman aan, dat Assen met een dak boven de baan topevenementen kan binnenhalen en de stad zo op de kaart kan zetten. PLOP-fractielid Kees Boonzaaijer (wel kenner) corrigeerde hem meteen. De baan in Assen telt slechts 200 meters, een officiële wedstrijdbaan moet er 50 meer hebben. ‘Op deze baan zijn alleen trainingsritjes mogelijk.’ ‘Oh’, stamelde Jongman, ‘nou ja, ik ben ook geen deskundige.’

De SP stelde vervolgens dat in totaal vijf miljoen euro wel erg veel geld is voor een relatief gering aantal liefhebbers. De CU wierp tegen dat tegenwoordig heel veel mensen zich toeleggen op BMX’en en dat zou het bezoek aan een overdekte baan zeker een boost geven. ‘Meneer Jongman’, verzuchtte Boonzaaijer, ‘BMX’ers rijden niet op een kombaan.’ Jongman, zoekend naar een uitweg: ‘Eh, maar een goede accommodatie heeft ook een aanzuigingsfunctie.’

Zucht.

En er was meer discussie over het dak én de tweede laag die op het gebouw van Stichting Wielercentrum Assen moet komen. Wethouder Bob Bergsma opperde dan wel dat het gemeentelijke deel zeker is (de 1,3 miljoen ‘was al begroot’), maar Provinciale Staten (500.000 euro) buigt zich op een later tijdstip over de Drentse bijdrage en Rijkssubsidie moet nog worden aangevraagd.

50PLUS en de VVD vroegen zich af of dit niet een (te groot) financieel risico is. De raad moet immers donderdag al een klap geven op háár aandeel. Stel dat een andere partij afhaakt, wie gaat dat gat dan vullen? Bergsma vindt dat risico echter acceptabel en vertrouwt erop dat alles volgens plan verloopt.

GroenLinks borduurde toch nog even voort op de financiering. Want wat nou als blijkt dat de kosten het budget overstijgen? Niet ondenkbeeldig, de baan zelf had immers ook al 275.000 euro meer gekost dan was begroot. ‘Staat de gemeente dan weer aan de lat?’, wilde GL-fractielid Sjoerd Bakker weten.

Neen, antwoordde Bergsma resoluut. Met die 2,1 miljoen moeten we het doen. Pakt het anders uit, heeft het dak voorrang en moet er op de verbouwing van het pand worden bezuinigd.

Daar kán echter een probleem achter vandaan komen, want in dat verbouwde pand moet het Alfa College ondergebracht worden. In die 1,3 miljoen zit een krediet van 235.000 euro, dat gedekt moet worden uit huurinkomsten van de school. Maar komt die tweede laag qua uitvoering op de tocht te staan, geldt dat dan ook voor de verhuizing van het Alfa College?

Wellicht dat de ChristenUnie in het vervolg over dergelijke zaken kan nadenken als er veel belastinggeld op het spel staat, in plaats van een praatje vol missers. 

Robbert Willemsen