College Assen bekijkt mogelijkheid ‘zelfbewoningsplicht’

Assen - Om te voorkomen dat projectontwikkelaars koopwoningen in Assen opkopen, om die vervolgens als dure huurhuizen in de markt te zetten, bekijkt het college van B en W de mogelijkheid om ‘zelfbewoningsplicht’ in toekomstige koopcontracten te krijgen.

De PvdA en D66 in de Asser gemeenteraad hadden het college vorig jaar al een paar keer gewezen op de ‘woningen opkopen en verhuren-tendens’. Om die tegen te gaan, zo opperden de partijen, zou een koper een ‘zelfbewoningsplicht’ moeten laten opnemen in het koopcontract. De koper verklaart dan de woning zelf te betrekken en niet – behoudens aan bloedverwanten – door te verhuren. Bij een overtreding, zo stelde de PvdA voor, zou een boete moeten volgen.

Nog geen aanleiding

Het college gaf vorig jaar toe dat ook in Assen nieuwbouwwoningen worden gekocht met het oog op verhuur. B en W zagen toen echter nog geen aanleiding hier maatregelen tegen te treffen. ‘Enerzijds vindt deze ontwikkeling in Assen nog op relatief bescheiden schaal plaats en daarnaast is er ook behoefte aan huurwoningen. De Asser woningmarkt wordt volgens ons niet zodanig verstoord dat ingrijpen noodzakelijk is.’

Ook wees het college op de onmogelijkheid voor gemeenten om een zelfbewoningsplicht op te kunnen leggen met betrekking tot bestaande woningen. Het kabinet keek wel naar mogelijke middelen om gemeenten hiervoor meer ruimte te geven. ‘Maar hier kleven nogal wat juridische haken en ogen aan’, aldus B en W destijds.

Verdrongen

Het college zag al wel dat in andere gemeenten zelfbewoningsplicht wordt gehanteerd bij nieuwbouw, wanneer bepaalde groepen op de woningmarkt worden verdrongen. Maar, zo meende het college vorig jaar, vooralsnog was er in Assen nog geen aanleiding dit soort maatregelen te treffen.

Wethouder Karin Dekker zei vorige week tijdens de behandeling van de nieuwe Woonvisie dat het college nu toch een stap verder wil gaan, toen partijen in de raad erop aandrongen de woningmarkt in Assen beter te beschermen. ‘We overwegen nu die zelfbewoningsplicht in koopaktes op te laten nemen’, aldus Dekker. 

Tekst: Robbert Willemsen