Assen biedt Inkomenssteun voor inwoners die door crisis vaste lasten niet meer kunnen betalen

Assen - Inwoners van Assen, die als gevolg van corona te maken hebben met een plotselinge, onvoorziene én onvermijdbare terugval in hun inkomsten waardoor zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK is een crisis-steunmaatregel waarvoor het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt. De regeling is ingevoerd voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 en treedt met terugwerkende kracht in werking. De gemeente Assen ontvangt voor de uitvoering van de TONK bijna 1,3 miljoen euro.

Aanvragen

Assenaren die denken in aanmerking te komen voor deze steun, kunnen deze aanvragen voor de periode vanaf 18 maart tot 1 augustus 2021. Zij kunnen een bijdrage krijgen van 250 euro per maand, met een maximum van 1500 euro voor de gehele periode van de regeling.

Het college geeft aan dat er dan sprake moet zijn van een inkomstendaling van minimaal 30 procent (peildata januari 2020 en januari 2021). Een aanvrager mag geen financiële middelen hebben die hoger zijn dan de vermogensgrens in de Participatiewet. Voor een alleenstaande is dat 6.295 euro, voor een alleenstaande ouder 12.590 euro en voor de gehuwden samen eveneens 12.590 euro. Het (gezamenlijke) inkomen van de aanvrager(s) mag in januari 2021 niet hoger zijn dan 2.500 euro netto per maand.

Het college zegt momenteel moeilijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gebruik gaan maken van de TONK en hoe hoog de uitvoeringskosten worden. ‘Voor het hele werkgebied van Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is becijferd dat het kan gaan om 3000 tot 4000 aanvragen. Omgerekend naar inwonertal zou het voor Assen gaan om zo'n 2100 tot 2800 aanvragen.’

Vinger aan de pols

Het college heeft WPDA gevraagd de uitvoering van de regeling scherp te monitoren, zodat (zo nodig) tijdig bijgestuurd kan worden. De TONK is namelijk een ‘open einde regeling’ zonder budgetplafond. ‘Hoewel het Rijk gemeenten oproept de TONK ruimhartig uit te voeren, willen wij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk houden en houden we de vinger goed aan de pols. We monitoren het gebruik, het aantal aanvragen, de reden van afwijzing en uiteraard het budget. De uitgaven voor de TONK worden apart bijgehouden en vastgelegd.’

WPDA is in de week van 15 maart gestart met de uitvoering van de TONK. Op de website van WPDA is alle informatie te vinden en ook op de gemeentelijke site is een bericht over de TONK geplaatst.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend. Voor inwoners die niet in de gelegenheid zijn daar gebruik van te maken, zijn schriftelijke aanvraagformulieren beschikbaar. 

Tekst: Robbert Willemsen