Binnenstadvisie Assen aangepast na inspraak inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen

Kunst, cultuur en evenementen krijgen een prominentere rol in de nieuwe binnenstadvisie van de gemeente Assen. Ook worden winkelstraten toekomstbestendig gemaakt en komt de gemeente met een ‘herstelplan Economie en Werk’ om de binnenstad en ondernemers door de coronacrisis te helpen.

In de afgelopen weken konden inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen meedenken over de visie, wijzigingen voorstellen en vragen stellen. Ook konden ze ‘visiewandelingen’ door de binnenstad maken om op locatie uitleg te krijgen over de visie of suggesties aan te dragen.

Wethouder Pauwels: ,,Uit de reacties die zijn binnengekomen spreekt grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de binnenstad. Dat is fijn om te constateren. Er ligt nu een visie met draagvlak en dat stemt het college van B en W tevreden. Ik hoop dat we snel aan de slag kunnen met de uitvoering, want we staan voor grote opgaven”.

Mercuriusplein, Cité en Oudestraat

De binnengekomen reacties hebben tot aanpassingen geleid in de definitieve versie van de binnenstadvisie. Zo wil de gemeente met de eigenaren een plan maken om het Mercuriusplein en de Cité toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Assen, ondernemers en eigenaren over het toekomstige profiel van de Oudestraat.

Minder winkelvloeroppervlak, 700 woningen erbij

In de visie ligt de nadruk op ‘het realiseren van een onderscheidende binnenstad met een compact publiekshart’ waarin geen woningen op de begane grond komen, benadrukt de gemeente. De winkelvloeroppervlakte neemt af met 40.000 vierkante meter. Daarnaast is er de komende tien tot vijftien jaar ruimte voor de bouw van 700 woningen.

Kunst en cultuur

Volgens het college van Assen ‘winnen kunst, cultuur en evenementen aan belang nu beleving voor bezoekers aan de binnenstad steeds belangrijker wordt. Het college richt zich op een onderscheidend aanbod aan kunst, cultuur en evenementen met als doel de identiteit van Assen te versterken’.

Herstelplan economie en werk

Ondertussen onderzoekt het college hoe de binnenstad en de ondernemers het beste ondersteund kunnen worden om door de coronacrisis te komen. Binnen enkele weken presenteert ze een herstelplan Economie en Werk, waarin concrete voorstellen worden opgenomen. Pauwels: ,,We kijken samen met de ondernemers hoe wij hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen”.

Op 11 mei wordt de binnenstadvisie door de gemeenteraad besproken. Op 20 mei neemt de raad een besluit. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma dat in de tweede helft van het jaar gereed moet zijn. Daarin komt te staan welke projecten worden uitgevoerd.