College: ‘Licht fietspad Europaweg Zuid in Assen haperde meteen al’

Assen - De ‘slimme verlichting’ van het nieuwe fietspad langs de Europaweg Zuid in Assen haperde al vanaf het begin en na diverse storingen wordt ook nu gewerkt aan een malfunctie. Toch blijft het college van B en W achter deze vorm van verlichting staan.

Het college reageert hiermee op vragen van Stadspartij PLOP, die constateerde dat de verlichting sinds de opening van het fietspad in 2018 regelmatig niet naar behoren functioneert. De ingebouwde sensoren zouden het licht enkel én tijdig moeten laten branden als fietsers voorbij komen. Maar dat gebeurde te laat of helemaal niet en inmiddels branden de lichten continue, zodat het ‘slimme licht’ haar doel – energiebesparing en lichtvervuiling tegengaan – voorbij schiet, aldus PLOP.

Problemen

Het college: ‘Direct na de oplevering van de verlichting waren er problemen die een goede werking belemmerden. Deze storing herhaalde zich na twee maanden opnieuw. De storingen zijn onder garantie gerepareerd, maar vervolgens deed zich ook in 2019 een storing voor, die eveneens onder garantie is gerepareerd. Op dit moment is de aannemer de huidige storing aan het verhelpen en gaan we testen of het systeem naar behoren functioneert.’

PLOP vraagt zich af of deze vorm van verlichting al iets heeft opgeleverd. B en W zeggen dat de toepassing van sensoren en het dimmen van de verlichting zou moeten leiden tot een reductie in energieverbruik. ‘Maar de besparing is niet in exacte cijfers aan te geven, dit is tot op heden nog niet onderzocht. De terugverdientijd is derhalve onbekend. Verder is het zo dat de ambitie bij het ontwikkelen van de openbare verlichting ook andere aspecten heeft dan kostenbesparing, bijvoorbeeld vermindering van lichtvervuiling.’

Ook langs de fietssnelweg

PLOP wijst erop dat Assen dergelijke verlichting ook wil gaan inzetten langs de fietssnelweg tussen Groningen en Assen, die nu in de maak is. De partij vraagt zich af, gezien de ervaringen, of dit wel verstandig is en wat gedaan wordt om problemen te voorkomen.

B en W geven aan dat voor de doorfietsroute inderdaad dezelfde slimme verlichting is gepland. ‘Het is een gezamenlijk project met de provincie Drenthe en er zijn afspraken gemaakt over een uniform uiterlijk. Op de doorfietsroute wordt openbare verlichting gebruikt met sensor aansturing. Dit betreft een ander, veel toegepast systeem van Remoticom. De gemeente ziet toe op een goede werking en afstelling van het systeem.’ 

Tekst: Robbert Willemsen