Partij voor de Dieren (Groningen en Drenthe) protesteert tegen extra vluchten vliegschool Eelde: 'Omwonenden krijgen enorme hoeveelheid herrie en loodhoudend fijnstof over zich heen'

De KLM vliegschool op Groningen Airport Eelde gaat vanaf woensdag veel meer lesvluchten uitvoeren, ook in de avonduren. Dit betekent forse overlast voor omwonenden en verstoring in natuurgebieden. Staat het College van Gedeputeerde Staten dit zomaar toe?

Dat vragen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren in Groningen en Drenthe.

De fracties willen weten of zoveel extra vliegen zomaar kan aan het begin van het broedseizoen en hoe het college denkt over de negatieve gevolgen voor natuur, milieu en omwonenden. De partij dringt ook aan op extra metingen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit.

Zorgen over beschermde natuurgebieden en zeearend

Statenlid Ankie Voerman van de PvdD Groningen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden rondom Eelde. ,,In het Zuidlaardermeergebied broedt bijvoorbeeld de zeearend weer – een vogel waar men ontzettend trots op is. Maar blijkbaar hebben de provincies er geen moeite mee de vogels van hun nest te jagen. Er liggen notabene drie Natura2000 gebieden rondom Eelde, en vele andere natuur- en stiltegebieden. Er wordt moedwillig schade toegebracht door het toestaan van intensiever vliegverkeer.”

Herrie en loodhoudend fijnstof

Statenlid Thea Potharst van de Drentse Statenfractie vindt het onbegrijpelijk dat de mensen uit de dorpen rondom Eelde met steeds meer overlast te maken krijgen. ,,De vliegschool vliegt met oude, vervuilende toestellen, zodat omwonenden een enorme hoeveelheid herrie en loodhoudend fijnstof over zich heen krijgen. Van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat vliegtuiglawaai, terwijl stilte een kernkwaliteit van Drenthe is.”

‘Leerlingen krijgen nooit een baan’

Ook merken de fracties op dat de aandeelhouders in feite een particuliere vliegschool subsidiëren die zich dit jaar ook nog eens 1,3 miljoen euro liet toeschuiven uit de NOW-regelingen. Terwijl alles er op wijst dat de leerlingen mogelijk nooit een baan als piloot krijgen omdat het vliegverkeer blijvend zal afnemen ten gevolge van de coronacrisis.

De Partij voor de Dieren spreekt zich al jaren uit voor sluiting van Groningen Airport Eelde. ,,Er gaan tientallen miljoenen belastinggeld naar het noodlijdende vliegveld – geld dat beter besteed kan worden aan woningen, meer natuurgebieden en beter OV.”