Tynaarlo laat centrumplannen Eelde eerst nog eens cultuurhistorisch toetsen. Daarna komt het voorstel voor 34 appartementen pas terug in de raad

De gemeente Tynaarlo laat de nieuwbouwplannen voor de dorpskern van Eelde eerst cultuurhistorisch toetsen. Daarna komt het onderwerp terug in de gemeenteraad.

Dat betekent in ieder geval een aantal weken uitstel voor het in procedure brengen van de plannen. Leefbaar Tynaarlo stelde bij aanvang van de vergadering voor om het onderwerp dinsdagavond van de agenda te halen en eerst opdracht te geven voor cultuurhistorisch onderzoek.

Dat onderzoek is de wens van CDA, ChristenUnie en D66, zo berichtte DVHN dinsdagochtend.

Plan is ‘vele malen te groot’ voor Eelde

De drie fracties vinden dat de plannen voor 34 appartementen op de locatie van de voormalige platenzaak van Henk Doedens nog moeten worden getoetst door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In hun ogen is het nieuwbouwplan met appartementen vele malen te groot ten opzichte van de omgeving.

‘Het is tenhemelschreiend’

De VVD was het niet eens met het uitstel. ,,Er wordt iedere keer weer wat bedacht om dit plan uit te stellen. Het is tenhemelschreiend’’, zei fractievoorzitter Gezinus Pieters.

Omdat niet alle raadsleden - de wethouder evenmin - in de krant hadden gelezen over de wens voor een extra onderzoek, was even sprake van verwarring en werd ‘toch nog een halfuur’ over het ordevoorstel van Leefbaar Tynaarlo gesproken, benadrukte burgemeester Marcel Thijsen. ,,De volgende keer ga ik u er wel aan houden om besluiten te nemen.’’