Zorgen buurt over begeleid wonen in verbouwde villa Boschlust in Assen

Assen - Bewoners van de Gouverneur Hofstedelaan in Assen zijn ongerust over de komst van een ‘kwetsbare, begeleiding behoevende’ groep cliënten in de monumentale villa ‘Boschlust’ aan de Beilerstraat, als die straks is verbouwd. Dat blijkt uit een brief van de Vereniging Assen Oud-Zuid (VAOZ) aan het college van B en W en de gemeenteraad.

De villa heeft nu nog een uitbouw die fungeert als kantoor met een oppervlakte van zo’n 1100 vierkante meter. De kantoorvilla is verkocht en volgens VAOZ wil de initiatiefnemer de bestaande aanbouw slopen en vervangen. Daardoor komen er meer vierkante meters.

VAOZ: ‘Voor de beoogde nieuwebouw zijn twee varianten ontworpen: een alternatief met een aanmerkelijke grotere voetprint dan de bestaande én een plan met een bouwlaag extra, waardoor er drie bouwlagen in plaats van de huidige twee lagen ontstaan.’

Gevolgen

Beide plannen hebben, zo gaat VAOZ verder, belangrijke gevolgen voor de directe omgeving. ‘Een wijziging van de huidige kantoorfunctie naar de functie wonen (met zorg?). In de plannen is sprake van 26 wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen.’

De vereniging zet vraagtekens bij de inpassing van stedenbouwkundige en planologische aspecten, de sociaal-maatschappelijke impact op de direct aanwonenden en de wijk en de communicatie met de buurt over de beoogde doelgroep die in het pand moet komen.

Want wat die doelgroep betreft, meent VAOZ, is het van belang dat de gemeente de omwonenden goed informeert. ‘Het gaat immers om het huisvesten van bijzondere (kwetsbare en/of zorg en begeleiding behoevende) doelgroepen. Naar onze mening is een zorgvuldig en afgewogen beleid – met het oog op draagvlak én draaglást van onze wijk en andere wijken in Assen, van groot belang. Zowel voor de leefbaarheid in de straten, wijken en buurten, als het draagvlak voor bijzondere woonvoorzieningen en doelgroepen.

De Wouden

VAOZ verwijst nog maar eens naar het CDA, dat het college onlangs aan de tand voelde over het plaatsen van een project begeleid wonen voor mensen met een psychiatrische/drugs-achtergrond in De Wouden in de wijk Baggelhuizen. De bewoners voelden zich bij gebrek aan communicatie overvallen, met alle commotie van dien. VAOZ: ‘Dit onderstreept alleen maar de noodzaak van een gesprek tussen gemeente en bewoners.’ 

Tekst: Robbert Willemsen