Nieuwbouw naast de Wendeling goede oplossing voor huisvestingsproblemen verenigingen

GIETEN Er gloort licht aan de horizon voor verenigingen in Gieten die op zoek zijn naar een geschikte accommodatie om bijvoorbeeld te repeteren, uitvoeringen te houden of materialen te kunnen opslaan.

Achter de schermen wordt namelijk gewerkt aan een plan om de gymnastiekzaal de Wendeling aan de linkerkant richting de ijsbaan uit te breiden met een accommodatie geschikt voor hopelijk veel verenigingen.

Mobiel podium en flexibele wand

"De Wendeling is gebouwd in 1969", weet wethouder Henk Heijerman van Gemeentebelangen. "Toch voldoet het pand nog steeds aan de eisen van deze tijd. De uitbouw met onder meer een mobiel podium en voorzieningen voor licht en geluid is een geweldige kans om huisvestingsproblemen van veel verenigingen op te lossen. Tussen de huidige gymnastiekzaal en de uitbouw kan bijvoorbeeld een flexibele wand worden geplaatst, waardoor de uitvoeringen door veel mensen kunnen worden bijgewoond. Zoals bijvoorbeeld in het dorpshuis in Gasselte."

Rapport

Heijerman vertelt dat de gemeente samen met Dorpsbelangen in de komende weken gesprekken gaat voeren met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen in het dorp. "Iedereen kan dan aangeven wat de wensen zijn en hoeveel ruimte nodig is. Voor de zomervakantie moet een rapport worden gepresenteerd waarmee we met elkaar verder kunnen. Het heeft allemaal te lang geduurd, het is dan ook de hoogste tijd dat er wat gaat gebeuren."

Bijkomend voordeel is dat de grond tussen de Wendeling en de ijsbaan in eigendom is van de gemeente Aa en Hunze. Bovendien zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van het plan is dat een op te richten stichting het beheer en de exploitatie voor haar rekening gaat nemen. Dat gebeurt nu ook in andere plaatsen in de gemeente Aa en Hunze.

Stichting

"We dragen de Wendeling en de uitbreiding over aan de inwoners, maar de gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de financiering van bijvoorbeeld groot onderhoud. Voor een stichting is het ook gemakkelijker om fondsen aan te schrijven voor financiële ondersteuning."

Heijerman is enthousiast over het plan en spreekt van een geweldige kans. "Ik hoop echt dat alle neuzen zo snel mogelijk in dezelfde richting gaan staan. "Als het aan mij ligt, dan kunnen we over een jaar beginnen met de nieuwbouw naast de Wendeling."

Paul Abrahams