Brandbrief bewoners tegen begeleid wonen in De Wouden: ‘Carports prima locatie drugsgebruik– en handel’

Assen - Bewoners van met name De Wouden en Het Bildt in de Asser wijk Baggelhuizen maken middels een brandbrief aan het gemeentebestuur bezwaar tegen het voorgenomen project begeleid wonen in een huizenblok aan De Wouden.

Dit moet gebeuren onder de vlag ‘Housing First’, een re-integratietraject van het Leger des Heils voor mensen met meervoudige psychische klachten, al dan niet in relatie met verslavingsproblemen.

Onaangenaam verrast

De bewoners geven in de brief aan zeer onaangenaam verrast te zijn. ‘In verband met de enorme kwetsbaarheid van de doelgroep en de opzet van deze woonvorm, waarbij huisvesting voorliggend is aan eventuele behandeling en er dus nog geen sprake is van een stabiele (zorg)situatie, verwachten de bewoners onrust en overlast door de doelgroep. Zeker gezien de (start)fase van de behandeling en het daaraan verwachte drugsgebruik. Een dergelijk project past niet in een woonwijk als deze, maar het lijkt alsof hier niet naar gekeken wordt.’

De bewoners storen zich aan de gebrekkige communicatie. Dat het college van B en W eerder aangaf dat de buurt ‘in een vroeg stadium breeduit is geïnformeerd’, vegen zij van tafel. ‘Dit is zeker niet het geval geweest. Informatie is gedeeld met een klein aantal bewoners en erg summier. En daarin is zeker niet uitgelegd wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor de omwonenden.’

Geen gelegenheid tijdig bezwaar

Door die magere communicatie was er volgens de bewoners geen gelegenheid tijdig bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen plan. ‘Waarom is er geen informatieavond belegd door Housing First of eventuele andere betrokken partijen?’

Gevreesd wordt dat het hofje waarin de woningen zijn gevestigd zich leent voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. ‘Met redelijke zekerheid kan worden verwacht dat er de nodige overlast zal zijn van drugsgebruik en het dealen van drugs. Omdat er ambulante zorg wordt geleverd en geen 24/7 begeleiding, zal er onvoldoende zicht zijn op deze doelgroep en de verwachte overlast.’

Wie betaalt de rekening?

De bewoners wijzen op de carports in de buurt. ‘Een prima locatie voor mogelijk het verhandelen en gebruiken van drugs. De aangewezen woningen liggen aan een hofje waar bewoners en kinderen in de zomermaanden veelvuldig gebruik van maken. Met de komst van verslaafden en mensen met psychische klachten zal het gebruik van de faciliteiten een stuk minder worden of in het geheel worden gestopt. En mocht dit project toch worden ‘doorgedrukt’, wie kunnen we dan de rekening sturen bij eventuele waardevermindering van de omliggende koopwoningen?’ 

Tekst: Robbert Willemsen