Stadspartij PLOP over JiNK: ‘Wéér veel geld naar DNK voor elitair project in Assen’

Assen - Stadspartij PLOP in de Asser gemeenteraad zet vraagtekens bij de keuze van het college van B en W om in De Nieuwe Kolk (DNK) dit jaar een culturele voorziening voor de jeugd in te richten, genaamd Jeugd in De Nieuwe Kolk (JiNK).

De partij vindt, aldus fractielid Kees Boonzaaijer, dat er wel weer erg veel geld naar DNK gaat om dit project te realiseren en spreekt tevens van een ‘elitair project’.

Plan

Het college legt in een brief aan de gemeenteraad uit hoe het proces is verlopen om tot een invulling te komen van de vrijgekomen ruimte in DNK na het vertrek van Kunst In De Kolk (KINK). ‘Drie organisaties is gevraagd met een plan te komen: DNK, het Drents Museum en Stichting Campis. Het Drents Museum heeft om moverende reden laten weten dat zij geen belangstelling heeft om deze ruimte (weer) in gebruik te nemen. Zowel DNK als Stichting Campis hebben vervolgens voorstellen aangeleverd.

In de brief aan de raad gaat het college aanvankelijk alleen in op het (gekozen) voorstel van DNK. Over de inzending van Campis – een groep kunstenaars die na het verdwijnen van KINK strijdt voor een eigen kunstcentrum – wordt niets gezegd. PLOP vindt dat vreemd.

D66 ook, en vroeg wethouder Bob Bergsma afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering alsnog om een toelichting. Bergsma antwoordde, dat Campis beslist geen slecht voorstel had ingediend. ‘Campis wilde in de ruimte een permanent stedelijk museum, een broedplaats voor kunstenaars en ateliers. We gaan met de stichting alsnog bekijken hoe we dat ergens zouden kunnen realiseren.’

Boonzaaijer wil echter ook weten wat de ‘moverende reden’ van het Drents Museum was om af te haken. Dat antwoord komt later.

Financiële onderbouwing

Dat de keus op De Nieuwe Kolk is gevallen om daar JiNK te vestigen heeft volgens Bergsma te maken met ‘de synergie met de gebruikers en de financiële onderbouwing’. Wat dat laatste betreft: Boonzaaijer kon het donderdagavond niet laten op te merken, dat dat niet zo’n kunst was met ‘zó’n smak geld’ dat door de gemeente is vrijgemaakt voor JiNK. Om DNK voor dit jongerenproject in te kunnen richten stelt het college een jaarlijks subsidie van 259.654 euro beschikbaar. ‘Die subsidie is bedoeld voor de financiering van de huurkosten, inclusief service- en onderhoudskosten. Deze vloeien jaarlijks weer terug naar de gemeente.’ De investeringskosten, 300.000 euro, worden volgens B en W voor een derde door DNK gefinancierd, een derde door externe fondsen en een derde door de inzet van de provinciale middelen ‘bibliotheekinnovatie’. ‘De kosten voor activiteiten, personele inzet en aanpassing van de ruimte neemt DNK voor haar rekening.’

PLOP verbaast zich, zoals Boonzaaijer het uitdrukt, over ‘het gemak waarmee weer geld wordt vrijgemaakt voor een organisatie (DNK) die al een onevenredig deel van de Asser cultuur subsidiepot opslurpt’. Boonzaaijer: ‘Dit met de, door bezuinigingsdrang ingegeven, perikelen rond de wegsanering van KINK nog fris in het geheugen.’

Jongerencentrum

Ook vreest de stadspartij dat een dergelijk ‘elitair project’ als JiNK ten koste gaat van een ‘zeer gewenst, laagdrempelig jongerencentrum’ in Assen. Boonzaaijer: ‘Een jongerencentrum dat wat PLOP betreft hoger op de urgentielijst staat. Met dit meer elitaire project wordt die doelgroep in ieder geval niet bereikt.’ 

Tekst: Robbert Willemsen

JiNK: creativiteit in een interactieve wereld

Met JiNK (Jeugd In Nieuwe Kolk) wil De Nieuwe Kolk in de voormalige expositieruimte KINK ‘een interactieve wereld’ ontwikkelen van waaruit activiteiten op het gebied van informatie, nieuwe media en talentontwikkeling worden aangeboden.

De jeugdbibliotheek met alle digitale activiteiten waaronder het Jacklab verhuist hier ook heen. In JiNK is ruimte voor taal en cultuur, Virtual Reality, 3D laserprinten, vloggen, podcasts en robotica.

Voor kinderen komen er speel- en leervoorzieningen, naast de collectie kinderboeken. Voor tieners en jongeren zijn er serious gaming, techclubs en media-workshops. DNK gaat de komende tijd in overleg met de doelgroep en zal de ruimte aanpassen. JiNK gaat open zodra de aanpassingen zijn gerealiseerd en de coronamaatregelen dit toelaten. De bedoeling is dat de ruimte zes of zeven dagen in de week is geopend.

Wethouder Bob Bergsma: ‘Het is belangrijk dat onze jeugd zo goed mogelijk wordt voorbereid op een maatschappij waarin digitale vaardigheden en creatief denken steeds belangrijker zijn. Ik vind het mooi dat cultuur en educatie hier bij elkaar komen.’