Schenking kort voor overlijden

Assen - Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen geld te schenken. Dat kan heel simpel door geld van hun bankrekening over te boeken naar die van hun kind of kinderen.

In 2021 mogen ouders € 6.604,– belastingvrij aan kinderen schenken zonder dat zij hiervan aangifte hoeven te doen. Is een kind tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen ouders eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in beginsel € 26.881,-. Maar als het kind het geld gebruikt om een dure studie te volgen, dan is de vrijstelling € 55.996,-. Op deze vrijstelling moet uitdrukkelijk een beroep worden gedaan in de aangifte. Daarnaast zijn er in 2021 mogelijkheden om 105.302,- belastingvrij te schenken bestemd voor eigen woning, zie de website van de belastingdienst over de voorwaarden.

Soms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen. Maar die vlieger gaat helaas niet op.
Het idee is dat schenkingen kort voor overlijden ervoor zorgen dat – na overlijden – de erfenis kleiner is. De erfdelen van de erfgenamen zijn dan ook kleiner en erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen. De belastingdienst heeft hier al lang geleden een remedie voor bedacht, namelijk de zogenaamde ‘180-dagen-regeling’.

ls iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet wordt de schenking weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. Voor de grote vrijgestelde eigenwoningschenking aan kinderen van € 103.643 geldt een uitzondering. Deze schenking kan wel binnen zes maanden voor overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt.

Voor meer informatie over schenkingen, zie mijn website www.notariskantoorvanpelt.nl  en/of kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Ellen van Pelt, Notariskantoor Van Pelt