CDA Assen bezorgd over huisvesting van ‘mensen met problemen’ in Baggelhuizen

Assen - Het CDA in Assen spreekt haar bezorgdheid uit over de realisatie van woonplekken voor cliënten van Cosis en het Leger des Heils aan de Wouden in de wijk Baggelhuizen. Het gaat hier om dakloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Dit begeleid wonen is in het kader van ‘Housing First’.

Aan de Wouden – en ook aan de Resadastraat in Assen-Oost - wordt een woningenblok (voorheen bestemd voor studenten) door woningcorporatie Actium geschikt gemaakt voor begeleid bewonen. CDA-fractievoorzitter Ronald Witteman zegt in vragen over deze materie aan het college van B en W te begrijpen dat deze doelgroep in een woonwijk weer moet wennen aan het ‘normale leven’, om zo ‘onbegeleid’ terug te keren in de samenleving. ‘Maar maatschappelijk en politiek staat dit punt tegenwoordig wel ter discussie.’

Haaks op woonvisie

De christendemocraten plaatsen dan ook kanttekeningen bij dit plan. Witteman: ‘Ten eerste staat dit voornemen haaks op de woonvisie over hoe Assen er als stad uit zou moeten gaan zien. Er worden inmiddels zóveel specifieke doelgroepen aangemerkt waar woonruimte voor vrij moet worden gehouden, dat er wellicht geen huizen meer overblijven voor inwoners met een normale huisvestingsvraag.’

Ook leiden dit soort woonvormen in woonwijken in de praktijk vaak tot onrust, aldus Witteman. ‘Kijk maar naar de problematiek in Kloosterveen, rondom begeleid wonen van jongeren. En de ervaringen van de wijk Lariks met opvang van verslaafden. Een visie van de gemeente op dit onderwerp ontbreekt. Waarom trekken er zoveel van dergelijke projectmatige vormen naar Assen en niet naar buurgemeenten?’

Voorwaarden

Het CDA wil van het college een duidelijke visie op deze vorm van zorg. De fractievoorzitter: ‘Wanneer dergelijke initiatieven belangrijk worden gevonden, dan moeten er voorwaarden en kaders worden gesteld waaraan dit soort initiatieven getoetst kunnen worden. Zonder deze kaders wordt het een willekeur waar geld en onroerend goed aan beschikbaar wordt gesteld.’

Het CDA vraagt zich daarnaast af waar dit soort initiatieven van betaald gaan worden. ‘Vanuit het sociaal domein van de gemeente Assen, waar al grote tekorten gelden?’

De partij wil tevens van het college weten hoe er gecommuniceerd wordt met de wijk en buurtbewoners, zeker met het oog op eventuele overlast. ‘Wij kunnen ons indenken dat de veelal jonge gezinnen in de wijk niet staan te springen om dit project. Bovendien wordt het advies van de stichting ‘Housing First’, om deze cliënten over een wijk te verspreiden, niet gevolgd. Waarom niet?’

Huuropbrengst

Het CDA schrijft tenslotte zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat een onrendabel huizenblok nu maar ter beschikking wordt gesteld aan Cosis en het Leger des Heils om zo verzekerd te zijn van huuropbrengst. Witteman: ‘De schijn dringt zich wel heel sterk op dat de belangen van de woonwijk en omwonenden ondergeschikt zijn gemaakt aan geldelijk gewin.’

Tekst: Robbert Willemsen

Housing First

Housing First is een begeleid wonen-project van het Leger des Heils. Het is bedoeld voor dakloze mensen met problemen zoals psychiatrische stoornissen en verslaving.

Daklozen die uit de maatschappelijke opvang komen, krijgen een woning aangeboden met begeleiding en ondersteuning op allerlei gebieden, waaronder financiën en werk. In Assen heeft het Leger des Heils twaalf van de 42 woningen aan de Van Swinderenhof in de wijk Lariks voor deze doelgroep beschikbaar gesteld.