‘Parkeertarief in schilwijken rond centrum Assen kan opgeschroefd worden naar 5 euro per uur’

Assen - Mocht de parkeerdruk in de schilwijken van het Asser centrum toenemen omdat de gemeente in deze vergunningszones betaald parkeren heeft ingevoerd, dan kan het parkeertarief verhoogd worden van de huidige geldende ‘straattarief’ van 2,40 euro per uur naar bijvoorbeeld 5 euro per uur om automobilisten te ontmoedigen.

Dat schrijft de Adviseur Parkeren namens de gemeente Assen naar aanleiding van een zienswijze op het per januari ingevoerde betaald parkeren in schilwijken, die is ingediend door de Bewonersvereniging Vaart en Omstreken. Deze commissie vreest, samen met meer belangenverenigingen in andere schilbuurten, dat vergunninghouders onder meer hun auto niet meer fatsoenlijk kwijt kunnen in de straat omdat de parkeerplekken worden ingenomen door ‘centrumgangers’.

De gemeente denkt, zo laat de parkeeradviseur weten, dat het niet zo’n vaart zal lopen. De verwachting vanuit het stadhuis is dat bezoekers van de binnenstad veelal de parkeergarages met maximum tarief op zullen zoeken, zeker als dat goed wordt aangegeven door matrixborden.

Gratis

‘Bovendien geldt het betaald parkeren in de vergunningszones tot 21.00 uur en op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. Wij denken dat mensen dan liever aan de Collardslaan, achter de Hema, op het Mercuriusplein of het Burgemeester de Dreuplein parkeren, omdat het daar door de week na 18.00 uur (behalve op vrijdag, red.) en zondag gratis is.’

Mochten die ‘voorspellingen’ van de gemeente helemaal verkeerd zijn, zo besluit de adviseur, zijn er nog twee maatregelen die ingezet kunnen worden. ‘De mogelijkheid bestaat om het tarief verder op te schroeven naar bijvoorbeeld 5 euro per uur. En ook de tijd dat je er mag staan kunnen we eventueel nog inkorten, naar bijvoorbeeld 30 minuten. Die zaken ontmoedigen een potentiële parkeerder ongetwijfeld.’ 

Verkeerd signaal

De suggestie van de gemeente om eventueel de parkeertarieven te verhogen na de invoering van betaald parkeren in de schilwijken vindt Bewonersvereniging Vaart en Omstreken ‘een verkeerd signaal’. De vereniging opteert liever voor een algehele afweging bij het invoeren van de maatregel dan louter aan financiële kant een oplossing zoeken. ‘We gaan vooral voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dat verdient Assen.’

De vereniging is bang dat door de invoering van betaald parkeren in de vergunningszones de druk op de parkeerplaatsen wordt vergroot. Dat kan nadelig uitpakken voor de bewoners en hun bezoek en ondernemers en hun klanten. ‘We weten uit contacten met collegeleden en medewerkers dat de maatregel van ‘betaald parkeren’ een financiële overweging is. De opbrengsten van boetes gaan bijvoorbeeld nu direct naar de gemeentekas.’

De vereniging vindt daarnaast dat er nu te weinig parkeermeters zijn geplaatst: één per schilwijk, de Alteveerstraat en de buurt Kanaal/Witterbrug hebben sámen een parkeerautomaat gekregen. ‘De invoering van betaald parkeren is op deze manier een negatieve bejegening voor bewoner en bezoeker, aangezien het aantal betaalautomaten zeer gering is en ver verwijderd zijn van de parkeervakken. Dit staat haaks op de beoogde gastvrijheid om naar het stadshart te komen.’

Andere middelen

Er wordt nog eens gehamerd op juist die gastvrijheid en dat kan volgens de vereniging beter door andere middelen bewerkstelligd worden dan betaald parkeren in de schilwijken. ‘Bewoners en bezoekers moeten warm onthaald worden in de binnenstad. Daar past een informatieve ‘way-finding’ van en naar centrum en de parkeergarages bij. Te starten bij de ringweg; bewoners en bezoekers worden vanaf daar naar de parkeergarages begeleid. Dit is uitnodigend en levert tevens meer inkomsten op.’

Daarnaast moeten parkeerplekken, zo geeft de vereniging tenslotte aan, voor vergunninghouders veel duidelijker worden aangegeven voor met name bezoekers. 

Tekst: Robbert Willemsen