Gemeente komt met oplossing parkeren maaltijdbezorgers

De gemeente komt met een oplossing voor maaltijdbezorgers die nu nog parkeren op trottoirs, stoepen, laad- en losplaatsen of op plekken waar een parkeerverbod geldt.

De gemeente doet de ondernemers het aanbod om een ontheffing aan te vragen voor parkeren in de parkeervakken in de binnenstad. Als ze daar gebruik van maken betalen ze met ingang van 1 januari 2021 25 euro per maand per kenteken. Er mag ook gebruik worden gemaakt van laad- en losplaatsen om binnen tien minuten maaltijden in te laden om ze vervolgens direct te bezorgen.

Ondernemers die de ontheffing aanvragen, kunnen gebruik maken van de parkeervakken in de binnenstad. De maatregelen gaan 7 december in. Bij overtredingen kan door politie of handhavers van de gemeente worden bekeurd. De ondernemers zijn over deze maatregel persoonlijk geïnformeerd door de gemeente.

De gemeente heeft hiertoe besloten omdat door het toegenomen aantal maaltijdbezorgers en hun geparkeerde voertuigen de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Daarnaast hebben bewoners en bezoekers aan de stad geklaagd over geparkeerde voertuigen op de stoep.

De gemeente wil de ondernemers tijdelijk tegemoet komen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. De tegemoetkoming regelt dat de ondernemers met een duidelijk herkenbaar reclame bezorgvoertuig geen rekening hoeven te houden met de venstertijden. In de praktijk betekent dit dat ze voetgangersgebieden in mogen rijden. Als voorwaarde geldt dat dat alleen is toegestaan voor het ophalen en bezorgen van maaltijden. Parkeren mag niet, ook niet op eigen terras.