DNK in Assen verdubbelt aantal studieplekken

De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen biedt vanaf 23 november extra studeerplekken aan in het TheaterCafé van DNK.

In totaal is er nu plek voor 30 studenten. De nieuwe werkplekken zijn voorzien van stopcontact en wifi. Zodra de coronabeperkingen zijn opgeheven, kan dit door DNK uitgebreid worden naar ongeveer 100 reguliere plekken in de bibliotheek.

Oproep

De extra plekken komen er door een oproep van ChristenUnie raadslid Cor Staal. Hij vroeg het college van Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of studenten een plek in het centrum van Assen konden krijgen voor zelfstudie, ontmoeting en het werken in groepen. Na een inventarisatie kwam DNK hier de meest geschikte plek voor.

Beperkende maatregelen

Studenten die gebruik willen maken van de werkplekken moeten zich aan een aantal maatregelen houden. Zo wordt hen gevraagd Som zich via een QR code te registreren om eventueel bronnen- en contactonderzoek mogelijk te maken. Ook is het niet mogelijk om koffie en thee te bestellen, zolang de beperkende maatregelen voor de horeca gelden.