Duurzame Melkveehouderij Drenthe zet in op lokale boeren als contactpersoon

Acht Drentse melkveehouders worden het aanspreekpunt voor collega-boeren die hun bedrijf willen verduurzamen. Met het aanwijzen van de acht boeren als contactpersoon wil de provincie Drenthe andere boeren op een laagdrempelige manier helpen bij de verduurzaming van hun bedrijf.

Het is de bedoeling dat de acht melkveehouders het contact met de andere boeren versterken en onderzoeken welke vragen er op het gebied van duurzaamheid deelnemers leven. ‘Zo maken de contactpersonen de deelnemers slagvaardiger. Ze zorgen voor verbinding en betrokkenheid,’ aldus gedeputeerde Henk Jumelet. ‘De door heel Drenthe verspreide deelnemers worden hierdoor nauw betrokken bij een club collega’s met een gezamenlijk verduurzamingsdoel.’

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

De contactpersonen maken deel uit van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMD), wat zich inzet voor kringlooplandbouw en duurzame, toekomstbestendige melkveebedrijven. Boeren die aan het project meedoen, bepalen zelf hoe zij de doelen volbrengen. Ongeveer een kwart van de Drentse melkveehouders, zo’n 230 bedrijven, werkt via DMD aan verduurzaming. Zij krijgen vergoedingen voor kennisvergaring en worden financieel beloond bij het halen van gestelde verduurzamingsdoelen.

Het project is een samenwerkingsverband van Land en Tuinbouworganisatie LTO-Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drents Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Drents Agrarisch Jongerenkontakt en de Provincie Drenthe.