Ratten Asser wijk Noorderpark happen niet

Assen - De gemeente Assen heeft na het zetten van vallen in het riool van de Bachstraat in de Asser wijk Noorderpark geen enkele rat aangetroffen. Ook tijdens een inspectie in het riool, zo laat het college van B en W weten, is geen (dode) rat aangetroffen.

De gemeente reageerde met het laten zetten van de vallen op een noodkreet van de PvdA, die het college erop attendeerde dat het oostelijke gedeelte van Noorderpark werd geteisterd door een rattenplaag. De dieren zouden zich zelfs een weg in de woningen knagen via de toiletbuis. Bewoners toonden foto’s van de gaten in de buizen.

Gaten in wc-buis

Buurtbewoner Renske Wielstra, die in de Bachstraat woont, liet enkele weken geleden weten: ‘In veertien dagen tijd is de pvc-buis onder mijn wc al twee keer vervangen omdat de ratten er doorheen geknaagd hebben. Als ik op de bank zit, hoor ik ze gewoon knagen.’

Een door woningcorporatie Actium ingeschakelde rattenbestrijder van  Anticimex constateerde volgens de PvdA inderdaad tientallen ratten. Fractielid Luc Rengers: ‘De rattenbestrijder was graag bereid om op een duurzame wijze zijn werk te verrichten, dus zonder gebruikmaking van gif of chemicaliën. Echter, daartoe was toestemming nodig van de gemeente, als eigenaar van de riolering. Die toestemming bleef achterwege.’

Geen meldingen

Na wat over en weer gepraat verklaarde het college dat dit berustte op een misverstand en dat de gemeente wat het riool betreft wel degelijk verantwoordelijk was voor de volksgezondheid. B en W tekenen er wel bij aan dat na intern onderzoek bleek dat er ‘opmerkelijk genoeg’ geen meldingen waren binnengekomen bij de gemeente die zouden kunnen duiden op een rattenplaag. 

Hoe dan ook: op 4 augustus, zo laat het college weten, inspecteerden medewerkers van rioolbeheer samen met een vertegenwoordiger van Anticimex het riool. ‘Tijdens die inspectie is vastgesteld dat er wel ratten aanwezig waren geweest, maar kon geen inschatting worden gemaakt van het aantal. Wij hebben Anticimex gevraagd een offerte uit te brengen.’

Omdat tussen offerte en ambtelijke toestemming enige tijd zat, ging pas op 21 augustus het licht op groen voor Anticimex en kon het bedrijf op 26 augustus ‘slimme rattenvallen’ (die eerst nog besteld moesten worden) plaatsen in het riool van de Bachstraat. B en W: ‘Deze rattenvallen zijn uiterst effectief en diervriendelijk. Van iedere activiteit van de vallen ontvangen wij een digitale melding. Een melding betekent dat er een rat is gedood.’ Op 31 augustus hadden de vallen geen enkele activiteit gemeld. ‘En tijdens inspectie in het riool zijn ook geen dode ratten aangetroffen.’

Hoe groot is probleem daadwerkelijk?

B en W beamen dat ratten een probleem voor de volksgezondheid kunnen opleveren. ‘Maar de resultaten tot nu toe geven geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een ernstig (gezondheids)probleem. In nauw overleg met Anticimex wordt bepaald of er meer vallen moeten worden geplaatst of dat deze vallen moeten worden verplaatst. Er wordt op dit moment bestreden en gemonitord hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Aan de hand daarvan kunnen we beoordelen of er inderdaad een ernstig gezondheidsprobleem is.’

Tekst: Robbert Willemsen