Samenwerking Henk Ploegmakers en Alfred Welink

Ploegmakers Beheer BV, verhuurder van vastoged in Assen, heeft haar team versterkt met Alfred Welink.

„Alles blijft hetzelfde behalve dat Henk Ploegmakers voortaan als commissaris en eigenaar zal fungeren. Uit de dagelijkse bedrijfsvoering zal Henk Ploegmakers zich terugtrekken. Welink wordt hiermee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Eddy de Korte blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast starten beide heren, Henk Ploegmakers en Alfred Welink, gezamenlijk een nieuwe BV om zo te kunnen participeren in kansrijke bedrijven en mooie vastgoedprojecten.”