​Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis

Assen - Het aantal jonge huizenkopers is sinds de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt cijfers van De Hypotheker.

Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Nu het aanbod aan woningen sinds het begin van de coronacrisis toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters hun weg naar de huizenmarkt. Ook willen zij profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De opmars van deze groep huizenkopers is volgens De Hypotheker mede te danken aan de financiële steun die zij krijgen van hun ouders.

150 procent

Sinds de uitbraak van Covid-19 is een flinke stijging zichtbaar van het aantal jonge huizenkopers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Op dit moment is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in deze leeftijdscategorie. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in de leeftijd tot 25 jaar is de afgelopen drie maanden zelfs met bijna 150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot 25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel. De opvallende stijging van het aantal starters komt onder meer omdat de gevolgen van de coronacrisis voor veel jonge huizenkopers juist nu reden zijn een hypotheek af te sluiten omdat ook de rentetarieven het dieptepunt bereikt lijken te hebben en het woningaanbod is toegenomen.

Ouders

Veel jonge huizenkopers worden financieel ondersteund door hun ouders of hebben een eigen spaarpotje waardoor ze de stap kunnen maken naar een koopwoning. Zo moet een huizenkoper op zijn minst de kosten koper - overdrachtsbelasting, notaris en taxatiekosten - betalen: gemiddeld 5 procent van de koopsom. 

Het is daarbij een positief signaal dat het aantal aangevraagde startersleningen in de afgelopen drie maanden een lichte stijging laat zien. Via de website van de gemeente Assen vindt men meer informatie voor het aanvragen van een starterslening waardoor meer starters net dat extra steuntje in de rug kunnen krijgen bij het kopen van hun eerste huis.

Afspraak

Wilt u meer weten over het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek en wat verder van belang kan zijn om notarieel vast te leggen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie zie onze website www.notariskantoorvanpelt.nl

Tekst: Ellen van Pelt, Notariskantoor Van Pelt